Když ji získá, hvězdárna by měla sloužit i jako rozhledna. „Žádost si podá město v květnu," řekl starosta Turnova Tomáš Hocke.

„Pokud uspějeme, tak se hvězdárna zvýší o jedno patro," řekl starosta. „Byli bychom také rádi, kdyby tam vzniklo místo volnočasových aktivit pro sídliště Výšinka," dodal.

Turnov má v kraji zřejmě jako jediné město veřejně dostupnou hvězdárnu. Vznikla v minulém století na přelomu 60. až 70. let. Podle starosty ji využívají astronomové z celého kraje. „Jednou za měsíc dělají pozorování pro občany Turnova, probíhá tam astronomický kroužek, občas tam je přednáška," uvedl.

O získání peněz na opravu hvězdárny usiluje město už několik let. Před čtyřmi lety neuspělo ve snaze získat dotaci z česko-saského programu. Tentokrát se bude Turnov ucházet o podporu z česko-polského programu. Pokud uspěje, rekonstrukci hvězdárny by chtělo zvládnout do léta 2018. O dotaci bude Turnov usilovat společně s osmi českými a 11 polskými partnery v rámci společného projektu na rozvoj cestovního ruchu zaměřeném na rozhledny, vyhlídky a stezky. Dohromady se pokusí získat pět milionů eur.

„Když se nepodaří dotaci získat, tak budeme hvězdárnu pravděpodobně opravovat po částech, tak jako dosud," dodal starosta. V minulých letech se dělala přeložka elektrické přípojky a nejnutnější úpravy pro zachování funkčnosti hvězdárny a jejího zpřístupnění veřejnosti.