Svátkem Tří králů končí dvanáctidenní vánoční období. Původně se 6. ledna slavil církevní svátek Zjevení Páně, svátek Tří králů se k němu přičlenil až ve středověku. Býval plný tradic, zvyků a věštění budoucnosti. Tři králové měli přinést čerstvě narozenému Ježíši Kristovi tři dary. Melichar přinesl zlato, Baltazar kadidlo a Kašpar myrhu.

V dnech kolem svátku Tří králů probíhá Tříkrálová sbírka, což je největší dobročinná sbírková akce v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Ve Bzí ale Tři králové vybírali na něco jiného, konkrétního. Výtěžek bude věnován na novou atrakci na dětské hřiště u místní sokolovny. Putování Tří králů opět organizoval Bzovský okrašlovací spolek.