Uranová historie okresu Česká Lípa má tvrdé dopady i na dnešní generaci dětí. Zní to nabubřele a nepravděpodobně, ale de facto je to tak. Potvrzují to aktuální okolnosti, které vyplavaly na povrch ve sporu o to, kudy má vést Zelená cyklomagistrála Ploučnice.

Jak už Deník informoval, Mikroregion Podralsko musel změnit trasu cyklomagistrály v úseku z Novin pod Ralskem do Mimoně. Namísto toho, aby jeli podél řeky, se budou muset cyklisté do Mimoně vypravit po silnici. Místo obdivování poříční přírody budou muset dávat pozor, aby je nebo jejich děti nesrazilo auto.

Změnu trasy už Mikroregion Podralsko zanesl do nové projektové dokumentace. Nezbývalo mu nic jiného: k původní trase dal zamítavé stanovisko Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostřední.

Ten teď ve svém stanovisku vysvětlil, proč původní trasa, jež měla vést po pravém břehu podél řeky, zamítavé stanovisko dostala. Podle českolipského úřadu je za tím právě uranová minulost oblasti.

V době, kdy se ještě těžil uran, nechal totiž stát část meandrující řeky Ploučnice právě v úseku mezi Novinami pod Ralskem a Mimoní velmi zjednodušeně řečeno narovnat do přímky, vybudoval pro část řeky úplně novou linii. „K narovnání došlo z důvodu rychlejšího odvedení přebytečné vody z těžby uranu pryč. A právě toto narovnání by se mělo odstranit tak, aby řeka v oblasti znovu přirozeně meandrovala," tlumočila stanovisko českolipské radnice mluvčí Kristýna Brožová.

Je to i ochrana před povodněmi

Tento plán, který věří, že dalším umělým zásahem se dá vrátit původní přirozená situace, už státní podnik Diamo, který se na Českolipsku věnuje zahlazování důsledků těžby uranu, zanesl do dokumentu nazvaného Plán likvidace vyluhovacích polí v dobývacím prostoru Stráž pod Ralskem pro období 2012-2040.

ČTĚTE TAKÉ: Cyklostezku Ploučnice vyhnali úředníci pryč od řeky. Na silnici

„Tento plán je schválený rozhodnutím Báňského úřadu v Liberci. Zároveň s odstraněním stavby počítá také plán povodí a plán na zvýšení ochrany sídel v dílčím povodí Ohře před povodněmi. Tento plán je dle vodního zákona podkladem pro výkon státní správy a nelze jej tedy obejít. Také nelze obejít rozhodnutí Obvodního báňského úřadu," uvedla mluvčí Brožová.

„Do té doby, než bude jasná přesná trasa nově zmeandrované Ploučnice, však není možné cyklomagistrálu v oblasti povolit. V budoucnu by totiž mohlo koryto řeky cyklostezku v této oblasti poškodit. Je však potřeba říci, že se nejedná o nezbytně trvalý stav. Jakmile se Ploučnice v úseku „stavby" vrátí do koryta přírodě blízkého, může se cyklomagistrála k řece přiblížit," míní českolipský městský úřad.

Může to být hotové i do pěti let

Otázka je, kdy to bude. Čekat by se ale možná nemuselo zrovna desítky let. Diamo totiž v září 2011 připravilo pro jednání vlády písemně přesný rozpis postupu řešení důsledků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. V materiálu, který rozepisuje jednotlivé aktivity až do roku 2042, se s revitalizací Ploučnice v úseku od Noviny až po Srní Potok počítá hned pro období let 2016 až 2020.

Cyklomagistrálu to ale v tuto chvíli k Ploučnici nevrátí.