Na internetu se nedávno objevily fotografie „muslimských kuřat" s řadou komentářů a otázkou, proč se kuřata prodávají zrovna v České republice. Deník proto fotografie poslal Státní veterinární správě (SVS) a ministerstvu zemědělství k posouzení. Podobným fámám, které se znečistajasna objeví, se obecně říká hoax.

„Všimněte si, že na obrázcích jsou kuřata s datem spotřeby únor 2011. Jedná se o víc než pět let staré fotografie kolující internetem. Čas od času se vynoří, často doprovázeny nepravdivými či zkreslenými komentáři," uvedl mluvčí SVS Petr Pejchal.

RITUÁLNÍ PORÁŽKA

Upozornil, že ke kuřatům z Klatov se vyjadřovalo již dříve ministerstvo zemědělství: Rituální porážka drůbeže pro muslimy v Klatovech probíhala tak, že před spuštěním porážecí linky se člen muslimské komunity, který splňoval hygienické podmínky našich předpisů pro práci v potravinářství, pomodlil směrem k nejbližší mešitě.

Potom byla standardním způsobem spuštěna porážecí linka. Kuřata byla zpracovávána a veterinárně prohlížena jako při každé jiné porážce. Nejednalo se tedy o porážku bez omráčení. Vše probíhalo v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Podle aktuální informace z ministerstva zemědělství porážky v Klatovech probíhají tímto standardním způsobem i nyní.

Kuřata, která byla poražena po modlitbě až do zastavení linky, byla z pohledu náboženské obce považována za poražená způsobem halal, a mohla být konzumována muslimy.

Aby věděli, která kuřata to jsou, mohou být výrobky označeny štítkem s informací o tom, kdo z komunity kontroloval správný postup a pomodlil se. Balení probíhalo též pod veterinárním dozorem, uvedl Pejchal k informaci z ministerstva zemědělství.

V OBCHODĚ MUSLIMSKÉ KUŘE NEKOUPÍTE

Povolení na porážení zvířat pro potřeby církví má u nás Muslimská obec v Praze a Židovská obec Brno. Nabízí se otázka, zda kuřata jdou na export nebo se také prodávají ve vybraných obchodech v Česku. Ani jedno, ani druhé.

„Povolení je vydáváno pro potřebu církve či náboženské společnosti, tedy primárně ne pro obchodování včetně vývozu," uvedla Helena Šindlerová z ministerstva zemědělství.