„Půlnoční připravujeme tradičně, jen hodinu o trochu posuneme," komentoval ředitel územního Národního památkového ústavu se sídlem na Sychrově a tamní kastelán Miloš Kadlec. Na druhý svátek vánoční, 26. prosince se do posledního místa zaplnila pro změnu zámecká galerie, kde se odehrál vánoční koncert barokní hudby. „Připravili jsme hudbu G. F. Händela, Telemanna, ale i Jakuba Jana Ryby, Adama Michny z Otradovic či adventní písně z barokních kancionálů v úpravě Jaroslava Krčka," uvedla na úvod sopranistka Zdena Kloubová. Pro návštěvníky koncertu byla jako překvapení připravena i mimořádná vánoční prohlídka zámku s cukrovím a nasvíceným betlémem.