Obří stožáry lidé odmítají. Na Českolipsko proto zítra i ve středu míří zástupci skupiny ČEZ, aby svůj projekt vysvětlovali veřejnosti. Proti se staví také starostové z Novoborska, zástupci Libereckého kraje, ale i CHKO Lužické hory. Chtějí, aby kabely byly vedené v zemi. „Stavba by nevratně poškodila krajinný ráz našich Lužických hor,“ říká senátor a starosta Okrouhlé Jiří Vosecký.

Energetici tvrdí, že musí stavět stožáry s vysokým napětím 110 kV kvůli lepšímu zásobování Šluknovského výběžku. Koridor stožárů by měl mířit z Varnsdorfu přes Svor až k Novému Boru, anebo v kratší variantě pouze do Svoru.

ZÁMĚR ČELIL KRITICE

Již v minulosti projekt odmítaly obce. Také ochránci přírody. Nyní jsou jednání opět na začátku. Firma již hledá dodavatele projektové dokumentace a nechala zpracovat studii o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kterou nyní dostane na stůl ministerstvo životního prostředí.

„Výběžek je zásobován pouze jediným dvojitým vedením. Výstavba vedení se datuje k roku 1965, prochází těžkou námrazovou oblastí a jde v souběhu s původním vedením 35 kV. Důvodem výstavby nového vedení je zvyšující se riziko selhání energetické infrastruktury a v také nedostatečná kapacita stávajícího vedení pro nová připojení,“ vysvětluje Soňa Holingerová, mluvčí skupiny ČEZ.

Starostové i obyvatelé obcí, kterými by měly stožáry vést, proti záměru bojují už šestnáct let. „Obec Svor se od počátku snaží, aby měl tento záměr co nejmenší negativní vliv jak na životní prostředí, tak na život obyvatel obce Svor. Proto stále trvá náš požadavek o uložení vedení v katastru obce Svor kabelem do země v co možná nejdelším úseku,“ říká starostka obce Svor Kateřina Jonáková. „Nebráníme tomu, aby byl Šluknovský výběžek dostatečně zásoben elektrickou energií, jen považujeme za povinnost minimalizovat dopad této stavby na ráz krajiny a chceme zachovat tuto významnou turistickou lokalitu nepoškozenou pro další generace,“ dodává Jonáková.

DEBATA BUDE OSTRÁ

Nový koloběh jednání začne už zítra na veřejném setkání od 16:00 v kulturním domě Svor. Na setkání budou debatovat zástupci skupiny ČEZ, zástupci Libereckého kraje, starostové Novoborska, zástupci CHKO Lužické hory, ale i široká veřejnost. Další setkání se bude opakovat hned ve středu 26. dubna od 16:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře radnice v Novém Boru.