Včera odpoledne ale odboráři rozhodnutí změnili. Zůstávají však ve stávkové pohotovosti, která trvá od pondělí 29. srpna. „Právo na stávku jsme respektovali, přesto jsem rád, že nebude. Jen by se to negativně odrazilo na pověsti školy. Měli jsme v záloze výpomoc z jiných škol podobného zaměření, které by pomohly s výukou, aby na stávku učitelů nedopláceli žáci," řekl hejtman Martin Půta.

Stávková pohotovost se přitom týká jen objektu v Alešově ulici, tedy technických oborů. Na Hotelové škole a obchodní akademii, které jsou ve Zborovské ulici, běží vše v normálu. Paradoxní situace jen odráží klima, které tu panuje od loňského září, kdy ředitelka bez upozornění sestěhovala obě školy do jedné budovy v Alešově ulici, aniž by o tom žáci, rodiče, město Turnov či kraj věděli.

„Když jsme proti sestěhování protestovali, tak nám ředitelka vyhrožovala, že pokud nedáme pokoj, tak neodmaturujeme," uvedl David Simonides, který na zastupitelstvo kraje naopak přišel rozdělení školy podpořit. „Na škole je nedobrá atmosféra, učitelé stojí proti sobě, studenti stojí proti sobě, to nikomu neprospívá," popsal Simonides. „Paní ředitelka celou dobu podporovala jen školu v Alešově ulici, kde jsou strojírenské obory. Tam se kupovalo nové zařízení, počítače a podobně. Hotelovka byla na chvostu. Když ji navíc sestěhovala do budovy v Alešově, tak jsme přišli o zařízené učebny na odborné předměty hotelnictví. Nechápu, koho mohlo napadnout sloučit technicky zaměřený učňák s naší humanitně založenou školou," přidal se čerstvý absolvent Petr Beran.

DŮVODŮ BYLO VÍC

„Ukazuje se, že to skutečně nebyl dobrý krok," souhlasí hejtman Půta. Podle něj Lednejová k uklidnění situace na škole nepřispěla. Její odvolání tak má podle radních přispět k umírnění napjatých vztahů. „K odvolání máme celý řetězec důvodů. První je sestěhování žáků bez vědomí zřizovatele, rodičů i vedení města do jedné budovy. Dále porušení etického kodexu školy, kdy některým žákům vyhrožovala, pokud budou veřejně říkat svůj názor. Rovněž nepředala zaměstnancům školy důležité informace ze schůzky s hejtmanem. Od listopadu 2015 také nebyla schopná jednat s městem Turnov o snížení nájemného v budově ve Zborovské, ačkoliv město snížení samo nabídlo. Kontrola rovněž objevila nesrovnalosti v účetnictví," popsal důvody odvolání Půta.

BUDE SOUD?

Lednejová, která by měla jít příští rok v červnu do důchodu, s odvoláním nesouhlasí. „Budu se hájit právní cestou, protože jsem přesvědčena o tom, že jsem vždy jednala v zájmu Libereckého kraje, v zájmu žáků a v zájmu učitelů této školy. Učitelům z hotelové části jen vadí, že jsem přísná a náročná," uvedla Lednejová s tím, že město Turnov, které také souhlasí s rozdělením škol, je jen ve vleku negativních postojů, které vůči škole panují. „Jediným důvodem, proč město Turnov rozdělení školy podporuje, je jejich hysterická obava z toho, že by objekt ve Zborovské zůstal prázdný a oni by přišli o nájem," dodala odvolaná ředitelka. V čele školy ji dočasně nahradí její zástupkyně Martina Nováková. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše kraj v nejbližší době.

DVA TÁBORY

Jednání krajského zastupitelstva bylo hodně emotivní a trvalo tři hodiny. Místopředsedkyně školských odborů ČR Markéta Seidlová varovala zastupitele, aby před lety sloučenou školu nerozdělovali. „Byl by to precedent pro ostatní školy, které třeba také se svým sloučením s jinou školou nesouhlasí. Nelze školu dělit jen proto, že tam panuje špatná atmosféra."

Jenže právě vystoupení několika desítek zaměstnanců školy, studentů a rodičů ukázalo, že škola rozhodně nedrží za jeden provaz. Zatímco hotelová část je pro osamostatnění, zbytek se staví proti. „Celá kauza je účelově vedená několika lidmi s cílem odvolat paní ředitelku. Jako větší škola máme lepší šanci na to být úspěšní. Rozdělení by bylo zbytečným plýtváním peněz, které se dají použít jinde," řekl Oldřich Vele, mistr dílen.

„Vedení školy se účelově zbavuje učitelů odborných předmětů, kvalita výuky tím už znatelně trpí. Napětí ve škole roste geometrickou řadou. Jsme pro rozdělení. Sloučení hotelové školy se strojírenskými obory bylo od počátku nesmyslné," oponoval naopak učitel Ondřej Illich.

OPTIMALIZACE NEVYŠLA

Právě v tom je zřejmě zakopaný pes. Školy byly i přes protesty sloučeny v roce 2009. Dosud šlo ale jen o administrativní sloučení, to faktické nastalo právě až vloni, kdy se žáci z obou budov sestěhovali do jedné a po rozhodnutí Rady kraje se po půl roce část školy zase stěhovala zpátky. Že přitom není jednotný názor jak situaci ve škole řešit ani mezi vládnoucími Starosty, doložilo i jednání zastupitelstva. „Rozdělením školy bychom uvedli stovky dětí do nejistoty, kde by dokončily studium. Navíc ani nevíme, jak by se k tomu postavilo ministerstvo školství, které jediné může vznik nových škol posvětit," řekl zastupitel Jaromír Dvořák (SLK). Jiní zástupci Starostů naopak rozdělení podporují s tím, že vše se nedá měřit jen ekonomickým pohledem a že je potřeba si přiznat, že optimalizace škol se v tomto případě skutečně nepovedla.

Nakonec se zastupitelé dohodli na zřízení pracovní skupiny, která má do 20. září dodat podklady pro zářijové zasedání zastupitelstva, které už by mělo o rozdělení školy hlasovat. Panují však obavy z toho, že těsně před krajskými volbami už nebudou chtít stávající zastupitelé nic zásadního rozhodovat a vše tak přenechají svým nástupcům. O dalším vývoji budeme informovat.