„Směr, kterým se nyní společnost ubírá, je dobrý, budeme pokračovat v trendu postupného zvyšování kvality bydlení za přispění dotací," upozornila Daniela Jínová a zmínila například postupnou výměnu oken v bytových domech spravovaných městem či plánované vybudování plynových kotelen ve dvou městských organizacích.

Semilská bytová správa v současnosti spravuje na základě mandátní smlouvy pro město 570 bytů a 35 nebytových prostor, přičemž více než polovina z nich se nachází na sídlišti Oleška.

Mluvčí radnice Renata Coufalová připomněla, že kromě zmíněných investic do zateplení domů a výměny oken je nutné zajišťovat pravidelnou údržbu bytového fondu. „Sem patří organizování revizí (elektroinstalace, plynoinstalace i revize komínů), rekonstrukce prázdných bytů i výměna dožilých zařizovacích předmětů," konkretizovala nová jednatelka bytové správy Daniela Jínová a vypočítala, že na běžnou údržbu bytového fondu je ročně vyčleněno cca 14 milionů korun. Se správou nesouvisí jen technické věci, ale i administrace nájemních smluv, včetně předání a převzetí bytu či nebytových prostor, výběr nájemného a podobně.

„Nechceme zvyšovat nájemné a přesto usilujeme o zlepšování nejen bydlení samotného, ale i okolí domů," doplnila starostka města Lena Mlejnková.

(njt)