„Pokud se chtějí lidé zapojit, stačí zajít v listopadu na podatelnu v nové budově městského úřadu a zde vyplnit anketní lístek. Ankety se mohou zúčastnit všichni občané města starší 16 let po předložení občanského průkazu," sdělil přes internetové stránky města jeho 1. místostarosta Tomáš Sábl.

SEZNAM PROJEKTŮ:

1. Betonový stůl na stolní tenis (přibliž. náklady 100 tisíc Kč)

Betonový stůl na stolní tenis by byl umístěn ve vnitrobloku na Olešce u čp. 437. Součástí je i vytvoření zpevněné plochy o rozměrech cca 10x5 metrů.

2. Rekonstrukce dětského hřiště Na Vinici (150 tisíc Kč)

Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Na Vinici úprava povrchu a oplocení, doplnění herních prvků a laviček.

3. Dostavba rampy před Rubínem (240 tisíc Kč)

Dostavba rampy u schodiště obchodního domu Rubín směrem k parkovišti. Vzhledem k velkému sklonu nelze realizovat klasický bezbariérový přístup. Výsledná cena bude navýšena o vratku dotace po odstranění části zábradlí, dlažby, uliční vpusti, atd.

4. Oprava povrchu Archivní ulice (500 tisíc Kč)

V případě dohody s firmou Kredit Centrum, s.r.o. bude realizován celý úsek v délce 275 metrů a šíři 5 metrů. Pokud nedojde k dohodě s firmou, bude se realizovat pouze část na městských pozemcích (198 metrů 380 tisíc Kč).

5. Rozšíření dětského hřiště na Ostrově (200 tisíc Kč)

Doplnění herních prvků na hřišti malý bagr na písek, houpací koník, houpačka-hnízdo a úprava dopadových ploch.

6. Bezbariérový chodník v Jatecké ulici (360 tisíc Kč)

Vybudování bezbariérového chodníku v Jatecké ulici úprava nástupů na chodníky a rekonstrukce chodníku (vzhledem k šíři není možné doplnit prvky pro nevidomé a slabozraké).

7. Přístřešky na kontejnery a popelnice na sídlišti Na Olešce (300 tisíc Kč)

Realizace dalších přístřešků na kontejnery a popelnice.

8. Studie pěšího propojení centra s lokalitou Na Hlínách (100 tisíc Kč)

Vypracování studie na bezpečné propojení centra města a místní části Na Hlínách pro pěší dopravu.

9. Studie rozšíření sportovní haly (50 tisíc Kč)

Zpracování studie proveditelnosti a ekonomické návratnosti rozšíření sportovní haly pro sporty typu házená nebo florbal pro větší využití sportovišť a ubytování.

10. Rekonstrukce místa na třídění odpadů v Benešovské ulici (40 tisíc Kč)

Zpevnění plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad v Benešovské ulici (vedle zastávky Na Hlínách).

11. Architektonická soutěž na biotopové koupaliště (200 tisíc Kč)

Realizace architektonické soutěže na obnovu koupaliště ve stávající lokalitě formou koupacího biotopu včetně jednoduchého zázemí.

12. Lezecká stěna na Riegrově náměstí (450 tisíc Kč)

Vybudování lezecké stěny na Riegrově náměstí na domě čp. 457. Lezecká stěna by byla přístupná pouze v určitou dobu za přítomnosti obsluhy.

13. Pouťové atrakce (100 tisíc Kč)

Nákup pouťových atrakcí, které by byly zdarma poskytovány během společenských akcí (ne o pouti).

Participativní rozpočtování

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat. Dává jim možnost rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynakládány. Když je participativní rozpočtování bráno vážně a je založeno na vzájemné důvěře, mohou z něho mít prospěch jak místní samospráva, tak občané.

Projekty, které nepostoupily do hlasování:

Toalety na Ostrově (700 tisíc Kč) a Lávka přes Olešku (1 milion Kč) předpokládané náklady jsou vyšší než umožňují pravidla participativního rozpočtu.

Nový přechod v Brodské ulici (500 tisíc Kč). Projekt bude v roce 2016 realizován přímo z rozpočtu města.