Vítězství tentokrát získala Lenka Matějková před druhým Josefem Králíčkem a třetí byly Eva Šírová a Věra Friesová, které dostaly stejný počet bodů. Letos se sešlo 18 soutěžících, všechny vzorky jsou vždy do doby hodnocení uchovány při konstantní teplotě a vlhkosti.

Minimální množství doneseného vzorku kysela je jeden litr, aby se dostalo na všechny porotce. Porota letos pracovala ve složení Lída Pěničková, Richard Stehlík, Vladimír Rezek, který stejně jako loni přišel v kostýmu Trautenberka, Láďa Bažant a jako zástupce médií redaktorka Českého rozhlasu Ivana Bernáthová.

Nechyběla živá muzika v podání skupiny Střípky a kulturní vystoupení, které obstarala hra Otesánek v podání Podkrkonošské a Pojizerské společnosti přátel Járy Cimrmana. V rámci akce byla pořádajícím občanským sdružením Cervus Semilensis udělena Cena za kulturní počin roku pro sbormistryni Ivu Srbovou.

V závěru došlo na slavnostní vyhlášení, aby všichni přítomní mohli zjistit, kdo že má pro tento rok to nejlepší kyselo! Vítězem se stala Lenka Matějková před druhým Josefem Králíčkem a třetí byly Eva Šírová a Věra Friesová, které měly navlas stejný počet bodů.