Dobeš: Do rozpočtu chci pro sport 800 milionů korun.

V čem vidíte největší problém?

Podle mě je nejzásadnějším problémem to, že sport nemá samostatný rozpočet. Sport je stále součástí ministerstva školství. Jako další velký problém vidím dlouhodobou podfinancovanost a předvídatelnou a dlouhodobé plánování. Rozpočet by se měl dělat na delší období než na jeden rok.

Do rozpočtu chcete získat 800 milionů. Jak je dál přerozdělíte?

Pokud se mi podaří tyto peníze získat, tak se konečně situace ve sportu stabilizuje a dá se pak dlouhodobě plánovat rozvoj mládeže. Z této částky by se mělo dát 300 milionů na podporu tělovýchovných jednot a svazů a klubů. Dosud se podporovaly hlavně špičky svazů a vrcholové sporty.

Co byste doporučil menším sportovním klubům a organizacím, aby získaly peníze na svou činnost?

Ideální je, že jsou občanská sdružení u těchto organizací. Ta pak mají větší možnost k získání dotací z různých titulů například z kraje.

Současná mládež má problém s obezitou a pohybem jako takovým…

Zavedl jsem například Pohár ve florbale nebo basketbalu ministra, abych zatraktivnil tento sport. Ve spolupráci stelevizí jsme měli z utkání i přímý přenos. Rád bych v tomto pokračoval. Nebráním se ani podobné podpory u dalších sportů.