Město ji v podělí slavnostně otevřelo, akce se zúčastnilo několik stovek lidí, děti malovaly na novou silnici, kluci jezdili na skateboardech.

„Ulice rekonstrukci nutně potřebovala. Při výstavbě kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera tudy vedly objízdné trasy a je to centrální ulice, na které je řada veřejných budov jako je škola, školka, sociální domy, nemocnice," řekl Milan Hejduk, předseda představenstva Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), které bylo investorem. Hlavní díl nákladů však přesto neslo město, které dalo na opravu povrchu silnice, chodníků a veřejného osvětlení 17,5 milionu korun. Rekonstrukce ulice 28. října patřila letos k největším investičním akcím VHS. Stála podstatně méně než projektanti původně odhadovali.

Z odhadovaných 50 milionů se podařilo úpravou projektu a velkou konkurencí při výběrovém řízení snížit cenu o 40 procent. Do soutěže se podle Hejduka přihlásilo 18 firem. Oprava začala loni v říjnu od Markovy ulice směrem nahoru k nemocnici. Rekonstrukce se dočkaly i Kinského ulice a Mariánské náměstí.

V rámci projektu Čistá Jizera se v minulých letech v Turnově zrekonstruovala ulice 5. května a další komunikace hlavně v centru města. „Rekonstrukci potřebuje ještě Havlíčkovo náměstí, kde by mohlo vzniknout i podzemní parkování," řekl Hejduk. Na opravu podle něj čeká i vnitroměstský okruh a Markova ulice podél kulturního domu Střelnice.