Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) Železný Brod byla zkolaudována v roce 1972 a třicet let poté byla ukončena částečná rekonstrukce čistírny. V posledních letech postupně dožívala jednotlivá strojní a technologická zařízení, která byla potřeba vyměnit.

ČOV má problémy s hlukem po vybudování malé vodní elektrárny a vykácení několika stromů podél oplocení stejně jako v zimním období s udržením nitrifikace, tedy biologickými postupy sloužícími k úpravě vody.

Rekonstrukce železnobrodské čističky skončí v březnu 2023Rekonstrukce železnobrodské čističky skončí v březnu 2023Zdroj: se svolením SVS

Do jímky ČOV se dovážely fekální vody z neodkanalizovaných místních částí, kvůli její nedostatečné kapacitě byly ale rovněž převáženy na ČOV Liberec nebo Turnov. Po rekonstrukci se předpokládá dovoz veškerých fekálních vod v množství cca 60-80 m3/d na ČOV Železný Brod.

Rekonstrukce spočívá v modernizaci úpravy vody včetně dalších technologií. Po dokončení rekonstrukce bude následovat zkušební provoz v délce 14 měsíců.