„Projekt řeší například výstupovou trasu na Ptačí kupy a navazující cestu na Holubník, trasu na Paličník nebo zabezpečení přístupu na vyhlídku z Pytláckých kamenů na Velkou Jizerskou louku," přiblížil ředitel nadace Ondřej Petrovský.

V plánu jsou podle něj i úpravy stezky Oldřichovské háje, obnova zamokřelých cest u Umrlčí cesty a u lomu Hraničná nebo oprava kryté studánky Karlov.
Jizerské hory jsou pro své rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. „Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačního využití. A právě kvalitní a udržovaná infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu," uvedl Petrovský.

Kdo to zaplatí?

Na celou akci se podařilo získat prostředky z evropských fondů, ale nadace nyní shání finance na požadované 10procentní spolufinancování. Původně projekt počítal 
s částkou 7,3 milionu korun, ale díky výběrovému řízení klesnou celkové náklady na 5,5 milionu. „Nadace tedy bude muset získat 550 tisíc," uvedl petrovský s tím, že část prostředků má již připravené ve vlastním rozpočtu a věří, že zbytek ve výši cca 200 000 Kč se jí podaří získat od firem, které mají k Jizerským horám kladný vztah. „Celá akce by byla bez dotace z EU nemyslitelná a jsem nesmírně rád, že se ji podařilo díky pečlivé přípravě projektu získat. „Veliké poděkování patří i Lesům ČR, které obnovená místa převezmou do své péče a budou zajišťovat následnou údržbu. Jsem velice rád, že celému projektu nejen tímto způsobem vyšly vstříc," uzavřel ředitel nadace.