Rovněž kanalizace je ve velmi špatném stavu a je obtížné ji obsluhovat a čistit. Vykazuje kaverny, korozi, deformaci stoky, je zde nedostatečný profil, posunuté spoje a stoka je chemicky narušena.

Z uvedených technických důvodů se Severočeská vodárenská společnost (SVS) rozhodla rekonstruovat vodovod v celkové délce 911,7 metrů a kanalizaci dlouhou 501,57 metrů.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu probíhá v otevřeném paženém výkopu, značná část kanalizace a vodovodu bude uložena v souběhu. Část vodovodního řadu je prováděna bezvýkopovou technologií a otevřeným paženým výkopem. Kanalizační a vodovodní přípojky budou dopojeny na nově zrekonstruované řady a stoky ze soukromých pozemků. 

Dožilý vodovod a narušená kanalizace v ulici Na Panském v Povrlech procházejí rekonstrukcíDožilý vodovod a narušená kanalizace v ulici Na Panském v Povrlech procházejí rekonstrukcíZdroj: se svolením SVS

Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem zahájená v loňském roce, kde naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.