Letní měsíce vybízejí k pobytu v přírodě a tak tuzemští i zahraniční turisté v hojné míře navštěvují lokality Jizerských hor a Krkonoš. Pohyb v těchto horách je podmíněn dodržováním určitých pravidel, které ne všichni návštěvníci dodržují.

„V těchto regionech se nachází i řada rekreačních objektů, které jsou často na odlehlých místech a tím tak vybízí k návštěvě nezvaných hostů. Policisté tam proto provádí nejen dohled, ale také kontrolují chalupy, zda nejsou vykradené,“ říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě prováděli kontroly, ale i prevenci, v oblasti Jizerských hor a turistického regionu Návarovska, tedy v terénu mezi Tanvaldem a Železným Brodem. Vzhledem k členitému a náročnému terénu se policisté pohybovali na služební čtyřkolce.

Policisté kontrolovali chalupy, které právě nebyly obývané. Zaměřili se především na to, zda nejsou porušeny zámky vstupních dveří, rozbitá okna nebo jiné okolnosti, které by nasvědčovaly návštěvě zloděje nebo neoprávněnému vstupu cizí osoby bez vědomí majitele. „V této souvislosti upozorňujeme majitelé rekreačních zařízení, aby si při každém odjezdu řádně zkontrolovali, zda je jejich objekt řádně zabezpečen proti neoprávněnému vstupu cizích osob,“ dodává Sochorová.

Předmětem kontrol bylo také, zda návštěvníci uvedených lokalit neparkují svá vozidla na místech, kde je toto zakázané. „V rámci tohoto výkonu služby v terénu samozřejmě policisté působili i preventivně a hovořili s mnoha turisty a zodpovídali jim jejich dotazy, které na ně směřovali. Policisté během prováděných kontrol nemuseli řešit jakékoliv protiprávní jednání,“ podotýká Sochorová.