Mají různá označení: mluvící socha, posilovač genia loci či kulturní periskop. Najdeme je ve světových metropolích, například v New York, Berlíně či Bruselu. Nyní sedm Poesiomatů přibližuje historii vesnic v Sudetech včetně Horní Police na Českolipsku.

Horní Polici kraluje barokní klenot v podobě kostela Navštívení Panny Marie s přilehlými ambity s kaplemi a budovou arciděkanství. Poutní areál byl v roce 2018 prohlášen národní kulturní památkou. Nově se může obec pochlubit Poesiomatem, který zpívá, recituje či vypráví. Stačí zatočit klikou, kterou si kolemjdoucí vyrobí elektřinu. Poté si zmačknutím tlačítka zvolí jednu z dvaceti zvukových stop. „Mám rád romantičnost opuštěných míst a jelikož Poesiomaty nepotřebují připojení k elektrické síti, odpadla nutnost umístit je ve městech. Vytipoval jsem sedm kostelů a míst, která nejsou návštěvníky tolik vyhledávaná,“ řekl za autory projektu Ondřej Kobza.

Máchův kraj na novém aršíku České pošty
Máchovo jezero je na novém aršíku České pošty. I s ptáky, květinami a Bezdězem

Za zrodem Poesiomatů v sudetské krajině stojí spolek Piána na ulici kavárníka Ondřeje Kobzy ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Nadací PPF. Česko-německé „trouby na parnících“ připomínají, jak bohaté a rozmanité je duchovní i hmotné dědictví bývalých německých obyvatel českých zemí a jak důležitou roli v jeho záchraně hraje nadšení místních lidí a česko-německá spolupráce. „Každý Poesiomat je originální, i když vypadají navenek stejně. S dramaturgií nám pomáhali známí herci, literární vědci či vědkyně, kulturologové, ale i obyčejní lidé, kteří místem žijí. Snažíme se, aby se Poesiomaty staly takovými buditeli v opuštěných místech,“ zdůraznil Kobza.

S obnovou památek německého a židovského kulturního dědictví v pohraničí pomáhá Česko-německý fond budoucnosti už skoro 25 let. „Nápad umístit Poesiomaty v oblasti bývalých Sudet nás proto velmi zaujal a rozhodli jsme se, že do tohoto projektu vstoupíme i jinak než finančně. Podporou Poesiomatů chceme zviditelnit odkaz bývalých německých obyvatel českých zemí, vyzdvihnout vše dobré, co se po roce 1989 povedlo v oblasti česko-německé spolupráce, a povzbudit Čechy a Němce k jejímu prohlubování,“ sdělil český ředitel fondu Tomáš Jelínek. S jeho slovy souhlasila i německá ředitelka fondu Petra Ernstberger. „Spolu s Ondřejem a jeho týmem jsme se proto snažili vybírat taková místa, kde entuziasmus místních lidí může nadchnout a inspirovat další zájemce o česko-německé setkávání,“ upřesnila.

Vísecká rychta v Kravařích
Vísecká rychta v Kravařích dostane novou střechu. Šindele nahradí bobrovky

Členka správní rady Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková ocenila snahu netradičním způsobem oživovat veřejný prostor a probouzet genius loci vybraných míst. „Jsou to fascinující příběhy. Mladí lidé, kteří se seznámí při opravě kostela, ve kterém se nakonec vezmou. Spolky, které díky usilovné práci promění rozpadající se kostel v živé poutní místo. Tenhle projekt je vlastně z velké části poděkováním za dlouholetou záslužnou práci lidí, kteří zůstávají mimo pozornost veřejnosti,“ dodal Ondřej Kobza.

Další nové poesiomaty stojí v obcích Šitboř, Olešná u Stráže, Prášily, Skoky u Žlutic, Vrchní Orlice u Bartošovic v Orlických horách a na vrchu Kalvárie u Ostrého nedaleko Úštěku.

Z návrší městečka Horní Police (Oberpolitz) září do kraje neobyčejný barokní klenot – kostel Navštívení Panny Marie s přilehlými ambity s kaplemi a budovou arciděkanství. Sošku Panny Marie v naději (Mater gravida), která dala podnět ke vzniku poutního místa, prý kdysi v 16. století vyplavila řeka Ploučnice. Areál vznikal postupně od roku 1689 až do poloviny 20. let 18. století.
Na sklonku 18. století měla Horní Police štěstí na pozoruhodného a velmi svérázného duchovního správce. P. Wenzel Hocke, přezdívaný též Hockewanzel, proslul široko daleko svým drsným humorem, velmi specifickým přístupem k plnění povinností, ale také jako velký lidumil se srdcem na pravém místě. Vyprávělo se o něm mnoho veselých historek, které později našly svůj obraz v literatuře. Dnes jej připomíná skromný památník před vstupem do poutního místa.
Němečtí rodáci navštěvují Horní Polici již od 90. let u příležitosti zdejší „třešňové pouti“, která se koná na počátku července. Významná je také česko-německá spolupráce na církevní úrovni. Česko-německý fond budoucnosti se v rámci poutního areálu finančně podílel na obnově dvou skvostných barokních oltářů a přispěl na vydání českého a německého průvodce po tomto kouzelném místě.