Kolik vybere město na nájemném? Kolik zaplatilo za propagační materiály? Odkdy platí smlouva? Jaké jsou investiční plány města? Jen krátký výčet otázek, které kladou občané na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím městům, obcím nebo veřejným institucím v Libereckém kraji.

„Stává se, že jsou dotazy k věci, ale občas se lidi ptají na dost zvláštní věci," říká pod příslibem anonymity jedna z úřednic na středně velkém městském úřadu s tím, že pokud se jedná o věc, kde by mohl být zodpovězením dotazu někdo z ostatních občanů poškozen, hledá zákonné možnosti, jak neodpovědět. Jednoduché odmítání měli například v České Lípě, kde se jistý občan doptával na osobu R. K.: „Vykonává (vykonávala) tato osoba činnost pro Město Česká Lípa, či kteroukoli příspěvkovou organizaci Města Česká Lípa? Pokud ano, tak jakou činnost a na základě čeho ji vykonává (vykonávala)? (HPP, DPP, DPČ, smlouva o dílo.....?)," zněl dotaz zvídavého občana.

Úřad tento dotaz zamítl s tím, že přístup jakékoliv osoby k tomuto druhu informací není ani potřebný, ani cílený zákonem, neboť by mohl způsobovat vážnou újmu při jejich zneužití. Podle zákona nelze poskytnout ani tajné informace, nebo takové, které úřad získal od třetí osoby v rámci kontrolní nebo dozorové činnosti.

Se zodpovězením dotazů, které jsou právně v pořádku nemají úřady problém. Proto mohl občan České Lípy zjistit, že město utržilo za roční nájem prostorů v „Unionce" přes sedm set tisíc korun, studentce píšící dizertační práci na téma přeshraniční turismus se hodila informace, že Městský úřad Tanvald vydal 73 loveckých povolení zahraničním zájemcům, a jeden z obyvatelů Jablonce nad Nisou mohl být uspokojen podrobně rozepsanými částkami, které město vynaložilo do obnovy dětských hřišť a sportovišť.

Počet vznášených dotazů v průměru klesá s velikostí města. Zatímco ve stotisícovém Liberci přijal tamní magistrát v loňském roce 108 žádostí, ve třetinové České Lípě se jednalo o 61 žádostí, třináct dotazů přijali v Tanvaldu, kde žije šest a půl tisíce lidí, a ve Skalici u České Lípy se v roce 2016 nezeptal nikdo z tamních patnácti set obyvatel.