„Jen v Česku se části z ostatků nacházejí na celkem devatenácti místech," popisuje Karel Spal z Centra svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Spal během letošního roku podnikl takřka až detektivní práci a pátral po tom, kde všude lidé chovají úctu ke sv. Zdislavě. „Výsledkem pátrání jsou dvě mapy. Do jedné jsme zakreslili kostely a kaple, které jsou v Česku zasvěcené sv. Zdislavě, na druhé mapě jsou zakreslená místa, kde se nacházejí části Zdislaviných ostatků," popisuje.

Obě mapy budou k vidění na výstavě Zdislava svatořečená, která začala v klášteře v Jablonném v Podještědí ve čtvrtek v podvečer. Výstava začala na den přesně dvacet let poté, co papež Jan Pavel II. prohlásil v Olomouci do té doby blahoslavenou Paní Zdislavu za svatou (21. 5. 1995). Zahájení výstavy i mše svaté spojené s významným výročím se zúčastnil také Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Výstava má představit osobnost svaté Zdislavy, přiblížit samotnou kanonizaci a lidem ukáže i to, jak se kanonizace na začátku 90. let připravovala přímo v Jablonném.

V Česku je celkem 17 kostelů a kaplí zasvěcených Zdislavě, ostatky z Jablonného putovaly do devatenácti míst. „Mimoto jsou například v Brazílii, na Filipínách, v některých afrických zemích i ve Spojených státech," upřesnil Karel Spal.

30. května se koná hlavní pouť

Česko-německé mše v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném se ve čtvrtek zúčastnilo asi 150 věřících. Ještě větší zájem tady čekají 30. května, kdy se uskuteční hlavní pouť ke svaté Zdislavě.

Zdislava z Lemberka se zasloužila o vznik dominikánského kláštera a baziliky v Jablonném a také o rozvoj celého regionu. Proslula ale především pomocí nemocným a potřebným. Narodila se kolem roku 1220 na hradě Křižanov u Brna. Její otec Přibyslav patřil mezi přední moravské šlechtice první poloviny 13. století.

Jako zhruba patnáctiletá se Zdislava provdala za českého velmože Havla z Markvartic a přestěhovala se na jím vybudovaný hrad Lemberk u Jablonného v Podještědí. Proslula skutky milosrdenství, dobročinností a křesťanské lásky k bližnímu i svým léčitelským umem. Zemřela roku 1252.

„Lidé tenkrát Zdislavu jako světici uctívali hned po její smrti, nečekali na oficiální potvrzení, kterého se jí dostalo až ve 20. století. To nám tady připomínají kanonizační akta, protokol který byl sepsán jako podklad pro svatořečení," řekl průvodce bazilikou Jaroslav Slabý. V aktech je podle něj zachyceno všechno, co se ví o Zdislavině životě, vývoj jejího kultu. Jsou tam také veškeré zázračné skutky, které jsou doložené v pramenech. „Protokol je pak předložen kongregaci o svatořečení, ta ho prostuduje a prověří, a pak doporučí, zda je osoba vhodná být svatořečena," dodal Slabý.

Zdislava byla blahořečena v Římě roku 1907. V roce 1995 ji pak v Olomouci prohlásil za svatou papež Jan Pavel II. a o pět let později ji vyhlásil patronkou rodiny. Oslavy 20 let od svatořečení Zdislavy se neomezí jen na čtvrtek. Po celý rok se budou konat poutní mše, na které se tradičně sjíždějí věřící nejen z českých zemí, ale i ze sousedního Německa a Polska.

Odkazem svaté Zdislavy se bude zabývat i seminář 27. května, jehož tématem bude vztah rodiny a současné společnosti. Už od začátku května je veřejnosti otevřena bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném a připraveny jsou i komentované prohlídky.