Velká sláva čeká tuto neděli 15. května zámek Lemberk. Právě zde totiž žila ve 13. století Zdislava z Lemberka, manželka Havla z Lemberka, která proslula svým léčitelským uměním a milosrdenstvím. Je považována za ochránkyni chudých a opuštěných a je rovněž i patronkou Libereckého kraje. V roce 1907 byla v Římě blahořečena a v roce 1995 byla prohlášena za svatou.

Ač je Lemberk s jejím jménem bezprostředně spjat, dosud v jeho zdech není opatrován žádný její ostatek. A to i přesto, že malé kousky Zdislaviných ostatků jsou rozesety takřka po celém světě. „Jsou například v Brazílii, na Filipínách, v některých afrických zemích i ve Spojených státech. V Česku jsou pak na dvaceti místech," upřesnil Karel Spal z Centra sv. Zdislavy v Jablonném.

Teď se dočká i zámek Lemberk. „V bazilice máme kromě ostatků v kryptě a Zdislaviny lebky i část její kosti, která je uložena v klauzulní kapli. Právě z této kosti se odebírají malé úlomky, které pak putují k zájemcům jako Zdislaviny ostatky," upřesnil děkan římskokatolické farnosti v Jablonném Pavel Mayer.

Radhošťi Vietnam

A zájem o kousíčky Zdislaviny kosti je stále veliký. „V únoru jsme například posílali drobný úlomek pro kostel v Radhošti u Vysokého Mýta. Kostel byl dlouhá léta zavřený, teď je po rekonstrukci a lidé si do něj znovu nacházejí cestu. Požádali nás o ostatek sv. Zdislavy, aby s ním mohli začít psát novou kapitolu kostela. Obracejí se ale na nás i lidé ze zahraničí. Především v Jižní Americe nebo ve Vietnamu je o ostatky svatých obecně značný zájem," dodal Mayer.

Na Lemberku bude úlomek Zdislaviny kosti uložen v dřevěném relikviáři na bočním oltáři zámecké kaple Seslání Ducha svatého. „Návštěvníci jej budou moci vidět vždy během prohlídky zámku," uvedla mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová. Výjimkou bude Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě, která se koná na konci května. Při ní bude relikviář umístěn do Zdislaviny světničky. „Ta je volně zpřístupňována poutníkům, aby mohli v klidu uctít a pomodlit se u této významné světice," řekla Bidlasová.

Přenesení ostatků z baziliky na Lemberk proběhne tuto neděli 15. května, na Mezinárodní den rodiny, protože právě té je Zdislava patronkou. V 16 hodin začne v chrámu v Jablonném pobožnost a pak se procesí vydá na zámek, kde bude od 18 hodin bohoslužba.