Oprava stezky, která vede Národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny, začala loni v září a podílelo se na ní hned několik organizací. Za účasti Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory vzniklo nové schodiště včetně stupů, přibylo protierozní opatření a bylo zrekonstruováno 1,3 kilometru cest.

OPRAVENOU STEZKOU se do Oldřichovských bučin dostanou návštěvníci bezpečněji a pohodlněji. Bohatší opatření navíc chrání svahy proti erozi.

Cena opravy vyšla na více než 900 tisíc korun. Část vedoucí ke Skalnímu hradu opravila AOPK ČR již dříve za 630 tisíc korun, dohromady tak rekonstrukce stezky Oldřichovské bučiny stála 2 222 000 korun. „Věřím, že stezka bude sloužit pro bezpečnější a šetrnější pohyb turistů po Jizerských horách. Zároveň si vážím všech dárců, kteří nám pomohli získat potřebné spolufinancování celého projektu," řekl ředitel Nadace Ondřej Petrovský.

Novinkou je osmnáct naučných zastavení, která návštěvníky netradiční formou vedou ke vnímání přírody všemi smysly. Každé z nich tvoří interaktivní objekt, který návštěvníky seznámí s některým z jevů života lesa. Jejich pořízení vyšlo na 670 tisíc korun a postavila je Správa CHKO Jizerské hory společně se studenty Technické univerzity v Liberci.

Kromě Oldřichova počítá projekt Obnovy návštěvnické infrastruktury s opravou dalších osmi míst v Jizerských horách. Patří mezi ně stezky na Frýdlantské cimbuří a Polední kameny, výstup na Paličník a Umrlčí cesty. „Hotovo je již u lomu Hraničná nedaleko Janova nad Nisou, kde vznikl nový 116 metrů dlouhý fošnový chodník," doplnil Petrovský.

OPRAVENOU STEZKOU se do Oldřichovských bučin dostanou návštěvníci bezpečněji a pohodlněji. Bohatší opatření navíc chrání svahy proti erozi.