Ještě tomu nejsou ani dva měsíce, co nastoupil Tomáš Verner do českolipské nemocnice jako šéf chirurgického oddělení, ale už sklízí první kladné ohlasy. Předtím musela nemocnice kvůli nedostatku lékařů dokonce zastavit na tři týdny plánované operace.

„Za celou naši rodinu děkuji za skvělý profesionální a zároveň velmi empatický přístup personálu na oddělení chirurgie a JIP chirurgie, který se staral o mého manžela, který byl hospitalizovaný k resekci střev. Operoval ho pan primář Verner, na kterého jsem slyšela jen chválu a opravdu je to lékař na svém místě,“ řekla Lucie Žáková z České Lípy.

NÁRŮST LAPAROSKOPIÍ

Za první měsíc Vernerova působení zde prošlo pod rukama jeho chirurgického týmu přibližně 300 pacientů. Proběhlo více než 160 operací. Což je o téměř sto pacientů a o dvojnásobek operací více než v předešlém měsíci. „Výrazně narostl počet laparoskopických operací, ve kterých je primář Verner uznávaným odborníkem,“ sdělila Kateřina Amrichová, referentka strategie a marketingu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Jak upřesnila, v březnu proběhlo 30 laparoskopických operací, v dubnu ještě o 10 více. „Probíhají již také velké výkony v oblasti laparoskopie, jedná se například o laparoskopii střev nebo žaludku,“ řekla Amrichová.

Ačkoliv se nový primář svěřil, že k jeho práci je pro něj v České Lípě vše dostačující, některé změny by přece jen uvítal. Mezi jeho přání patří modernizace operačních sálů. „Z venku se nemocnice tváří moderně, uvnitř už to tak není,“ podotkl Verner. Podle vedení společnosti NsP Česká Lípa je rekonstrukce operačních sálů plánována v horizontu jednoho až dvou let.