Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo MŠMT. Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor. Podle kontrolorů ale očekávané přínosy "nebyly naplněny". Agentura podle NKÚ například nevyhodnocovala, zda výdaje, které vynakládá, vedly například k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže či ke snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu, což patří mezi priority vynaložených podpor.

Proces administrace žádostí o podporu byl podle kontrolorů jak u MŠMT, tak i v NSA u jedné pětiny kontrolovaných dotačních výzev zdlouhavý. Ministerstvo za roky 2019 a 2020 vydávalo rozhodnutí o poskytnutí dotace v průměru po 90 až 300 dnech a NSA za roky 2021 a 2022 v průměru po 172 až 335 dnech, uvedli.

Nejvyšší kontrolní úřad odhalil nedostatky i v hospodaření NSA. "Například neodůvodněně snížila výnos z majetku minimálně ve výši půl milionu korun, když umožnila původním nájemcům, aby část sjezdového a skokanského areálu v Harrachově bezúplatně užívali i po ukončení platnosti nájemních smluv," zjistili kontroloři. Podle nich se to týkalo šesti z celkem 46 pozemků. Ke zbylým 40 pozemkům neměla NSA v kontrolovaném období uzavřeny žádné nájemní smlouvy, přitom byly rovněž prokazatelně využívány jinými subjekty, uvedl NKÚ. Na pozemcích NSA byla například. lanová dráha, která je celoročně v provozu, hotel či stánky s občerstvením.

NSA poskytuje prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky sportovní dotace ze státního rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy NSA ujal Ondřej Šebek.

Mohlo by vás zajímat: Tramvaj 11 z Liberce do Jablonce vyrazila na zkušební provoz, školí se řidiči

Zdroj: Jiří Louda