S jakými pocity jste cenu přebírala?
Soutěže jsou nevypočitatelné a nikdy nevíte, jaký návrh se porotě či veřejnosti zalíbí. Vyhlášení odborné poroty předcházelo internetové hlasování široké veřejnosti a to jsem nevyhrála. O to více mě potěšilo uznání odborníků.

Spíš než na design jste se zaměřila na funkčnost. Co pro vás bylo důležitější?
Návrh bezpečnostních dveří, kterými se vyhlašovatel soutěže zabývá, by podle mne neměl spočívat pouze ve výtvarném zpracování. Bezpečnostní dveře by měly splňovat hlavně svou funkci. Můj návrh dveří Big Screen v sobě zahrnuje oba prvky jak estetický, tak funkční. Funkce, díky které se promítne na dveře silueta člověka, který stojí za dveřmi, se tak stává i estetickým prvkem.

Budou se dveře podle vašeho návrhu vyrábět? Určitě by o ně byl velký zájem.
Při vyhlašování soutěže na toto téma padla řeč. Výrobce zjišťuje a zkouší technologii, kterou by se pohyb mohl přenést na povrch dveří. Problémem při následném prodeji by byla asi vysoká cena.

Studujete na TUL, škole, která je známá svým velkým napojením na průmyslovou výrobu, týká se to i vaší fakulty? Dostáváte příležitost, abyste se podíleli na návrzích konkrétních výrobků např. pro sklářskou nebo automobilovou výrobu?
Příležitosti k návrhům konkrétních projektů se studentům občas naskytnou. Mohu uvést příklad spolupráce naší fakulty s libereckou radnicí, díky které vznikly různé architektonické návrhy. Dalším příkladem může být i soukromý investor, který osloví studenty fakulty s návrhem dané stavby, která se pak za pomoci vedení fakulty může i realizovat.

Soutěž, kterou jste vyhrála by mohla být určitým odrazovým můstkem. Jaké jsou možnosti mladých návrhářů u nás. Je těžké získat práci v oboru?
Pokud se budu držet v oboru architektury, což také chci, nepředpokládám, že by mi výhra v této soutěži nějak pomohla.

Jak jsou na tom Češi s designem? Učíme se mít rádi hezké, originální věci?
Obecně se domnívám, že i přes určitý nevkus v architektuře například projekty satelitních městeček lze v Čechách nalézt kvalitní realizace. Podobné lze říci i o designové tvorbě.

Je běžné, že se budoucí architekti zapojují do soutěží s designerským zaměřením a do jaké míry by měl být architekt zároveň i designerem?
Architekti se nezabývají pouze architekturou, často je její součástí i design. Design v jistém slova smyslu. Mnoho odborníků z řad designerů tvrdí, že architekti „neumějí dělat design". I přesto si myslím, že architekt má s designem co do činění a umí ho navrhnout i velice kvalitně. To je vidět například i na realizacích, se kterými se sami můžeme setkat . Jako příklad mě napadá čajový set Jana Kaplického, věhlasné křeslo či lenoška Barcelona Ludwiga Miese van der Rohe a jiné. Navíc v minulosti bylo zcela běžné, že architekti navrhovali celkové řešení bytů včetně osvětlení, designu klik u dveří a podobně.

Třeba ve 30. letech …?
Ano přesně tak. Slavné prvorepublikové vily byly navrženy komplexně a architekt navrhoval i jejich interiér včetně jednotlivých kusů nábytku a jiných detailů. Dnes tomu tak někdy nebývá. Lidé si nechají zrealizovat architektonicky zdařilé dílo a interiér pak nekoresponduje s exteriérem.

Jaké mají mladí architekti po škole uplatnění? Teoretik architektury Zdeněk Lukeš nedávno řekl, že v severních Čechách bychom jen mohli závidět architektům na přelomu a začátku století, kdy tu byl velký stavební boom, teď to podle něj mají architekti i vinou recese mnohem horší. Jak to vidíte vy sama?
S tímto tvrzením se nedá než souhlasit. S problémem uplatnění ihned po škole se v této době setkávají asi všichni architekti, nejen ti, kteří vystudují fakultu v Liberci. Pravidelně sleduji inzeráty na pracovní pozice v různých architektonických ateliérech a jejich počet ku počtu vycházejících studentů architektury není nijak potěšující. Domnívám se, že by alespoň trochu pomohly projekty, které by vznikaly pod hlavičkou státu. Když jsem byla na stáži ve Francii, v mnohých menších provinčních městech jsem se setkala s nově vznikajícími státními projekty. Například s novými kulturními sály, galeriemi, knihovnami…

Poslední architektonické počiny v centru Liberce vyvolali řadu negativních reakcí, jak vidíte novou zástavbu ve městě vy, jinými slovy, jak byste jako architektka město a jeho stavební podobu charakterizovala?
Se současnou výstavbou v centru Liberce nesouhlasím. Nová výstavba obchodních center vyvolala mnoho negativ. Začalo to zbouráním cenného obchodního střediska Ještěd od SIALu a pokračovalo následným vylidňováním dvou hlavních obchodních tříd v Liberci . Odtamtud se většina obchodníků přestěhovala do nových moderně vypadajících nákupních center. Mnohé obchodní prostory v Moskevské a Pražské ulici tak zejí prázdnotou. O architektuře nových nákupních center se zmiňovat nebudu.

Mluvila jste o stáži ve Francii. Setkala jste se tam s podobným problémem?
Během studia ve francouzském Lille jsem se setkala s podobnou situací. V Lille také vzniklo nové nákupní středisko. Problému vyprázdnění obchodů z centra města ale místní předcházeli tím, že pokud si kdokoliv chtěl otevřít pobočku svého obchodu v novém středisku, musel zachovat svou pobočku v historickém centru města. Díky této podmínce se v Lille zachovalo pulzující historické centrum a vzniklo zároveň i živé novodobé centrum soustředěné kolem nádraží a nového nákupního střediska.

Který architektonicky styl, obecně, je vám blízký a proč?
V současnosti je velice těžké určit daný styl. Žijeme v době, ve které se prolínají jednotlivé směry. Nedokážu proto určit styl, který je mi v současném světě a současném architektonickém světě blízký. Z historie mám ráda jak stavby vzniklé v době italské renesance, tak stavby funkcionalistické nebo modernistické.