„Byly objeveny zahloubené objekty z 13. až počátku 14. století. Přitom lokalita leží na hranici s katastrem obce Ohrazenice, o níž máme první písemné zprávy z poloviny 16. století,“ přiblížil ředitel Muzea Českého ráje v Turnově a archeolog Jan Prostředník.

Archeologové nejprve odkryli takzvanou polozemnici, tedy objekt, jehož část se nacházela pod úrovní tehdejšího terénu. Sloužila zřejmě jako hospodářská budova, protože archeologové nenašli jedinou známku topeniště.

Ještě větší překvapení čekalo archeology jen pár metrů od polozemnice. Zde narazili na sklípek středověkého domu se základy z nasucho kladených kamenů, které nesly roubenou konstrukci.

Sklípek patří do mladšího období než zmíněná polozemnice a v polovině 14. století zanikl při požáru. Na podlaze sklepa byla nalezena také zásobní nádoba včetně obsahu. „O jaký obsah se jedná, to nám řeknou kolegové přírodovědci, kteří jej dostanou k určení. Nádoba zatím leží na původním místě, musíme ji však vyzvednout přednostně, blíží se deště,“ doplnil Prostředník.

Přímo na místě pracuje Jakub Košek, který řídí výkopové práce. „Požár je vlastně jednorázový zánik budov. Paradoxně nám krásně zachoval ty věci dole. Našli jsme tam dvě nádoby, jednu celou, druhou tlakem rozsedlou, ale asi také půjde rekonstruovat. Sám jsem zvědav, co v té celé nádobě bylo,“ popsal Košek.

Muzeum hraček Jiřího Vavřína.
Jablonecké Muzeum hraček láká na vánoční ozdoby i funkční dělo. Podívejte se

Jen dalších pár kroků vedle našli archeologové další stavbu, zjevně opět hospodářské stavení. „Uvidíme, co jsme vlastně našli, možná nějakou zemědělskou usedlost, nemůžeme ale vyloučit ani něco jako zájezdní hostinec,“ doplnil Košek.

Z obytné budovy zůstala zachována kamenná podezdívka a několik schodů do sklípku. Kromě nádob kouká ze země kousek železné trubky. „Až vyzvedneme nádoby, můžeme se podívat, co je to železo zač. Zatím s ním nemůžeme manipulovat, protože nádoba leží v jeho bezprostřední blízkosti,“ vysvětlil archeolog.

O dalších zhruba deset metrů dále tři muži s krumpáči a lopatami odhalují základy další stavby, u níž ještě není jisté, k jakému účelu sloužila. Jisté je jedno. Tady na tom místě vše lehlo popelem. „Byl to zřejmě větší požár, který zachvátil blízké budovy,“ přiblížil Košek.

Na jednom z kamenných schodů se dochovala i ohořelá fošna, což zřejmě svědčí o tom, že schody byly dřevem obležené. Na jednom ze stupínků zůstala i přezka z opasku. Kdoví, zda ji tam ztratil někdo chvíli před požárem nebo středověký záchranář. Každopádně se na spáleništi nenašly žádné zbytky lidských ostatků.

Zrekonstruované koupaliště v Košťálově.
VIDEO: Zajeďte se vykoupat do Košťálova, mají tu krásně opravený areál

Místo bylo po devastujícím požáru zcela opuštěno. Podle Jana Prostředníka kvůli tomu, že tehdy byla zdejší příroda mocnější než umění stavitelů. „Protékal tudy potok, polozemnici tak trápila vzlínající voda. Proto byla podlaha stavby zvýšena o 20 centimetrů mocnou vrstvu šedého jílu, ve kterém se dobře dochovala první úroveň roubení. Problémy se vzlínající vodou zřejmě způsobily, že v mladších obdobích středověku a novověku tato poloha už nebyl dále osídlena,“ doplnil ředitel muzea.

Křižovatka zklidní dopravu

V Turnově probíhají na silnici I/10 stavební práce v prostoru Fučíkovy ulice na realizaci mimoúrovňové křižovatky, kde vzniká nový sjezd do místních komunikací a zároveň nájezd na silnici I/10, I/35 ve směru z Prahy na Železný Brod.

„Dojde zde k hlavnímu dopravnímu napojení především pro průmyslovou zónu, areál Krajské správy silnic Libereckého kraje a čerpací stanici pohonných hmot, kde je nyní přímé napojení pouze v opačném směru na Liberec a Prahu,“ přiblížila mluvčí liberecké pobočky státního podniku Ředitelství silnic a dálnice (ŘSD) Dana Zikešová. Na místě aktuálně probíhá skrývka ornice a následovat budou zemní práce na připojovacích rampách.

Ilustrační foto
Místo karty postačí aplikace. Cestující v kraji čekají po prázdninách novinky

V ulicích Fučíkova a Nádražní dojde k dopravnímu zklidnění zejména nákladní dopravy. Součástí stavby jsou také nové protihlukové stěny, které nahradí původní dřevěné. Dojde také k realizaci nového dopravního značení a vegetačním úpravám.

Na financování akce se podílí město Turnov, které uhradí úpravu Fučíkovy ulice včetně odvodnění, rekonstrukci chodníků, osvětlení přechodu pro chodce a vegetační úpravy v jejich budoucí správě. Cena díla dle smlouvy je bezmála 29 milionů a ŘSD z toho uhradí 26,450 milionů korun.

Zprovoznění je naplánováno nejpozději na březen příštího roku, kompletní dokončení stavby pak proběhne v květnu. Řidiči místem projedou na silnici I/10 obousměrně, v jízdním pásu směr Železný Brod zúženými jízdními pruhy.