Do programu se v tomto roce přihlásilo 270 neziskových organizací. Grantová komise vybrala v každém z 20 regionů tři nejzajímavější projekty, o čtvrtém rozhodla veřejnost.

Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října a skončí 6. ledna 2016.

Z našeho regionu vám nyní představíme dva projekty, druhé dva najdete v Deníku 16. prosince.

Prvním z nich je Mateřské centrum Rodinka, které provozuje Oblastní charita v Jilemnici. Rodinka je jediné zařízení tohoto typu v okolí a vzhledem k jeho potřebnosti by jeho činnost rádi udrželi i nadále. „Cílová skupina jsou děti od nuly do tří let a rodiče na mateřské dovolené. Věnujeme se poradenským a vzdělávacím aktivitám a v poslední době pořádáme i venkovní akce pro širokou veřejnost," popisuje část práce vedoucí MC Rodinka, Leona Mohrová. Nedílnou součástí je i pomoc matkám v těžkých situacích.

Druhým projektem je Učení bez mučení pro ohrožené děti, který připravuje Centrum pro rodinu Náruč v Turnově. Náplní je doučování vytipovaných dětí především z pěstounských rodin a z ohrožených rodin, které tato organizace podporuje v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí. „Jsou to děti, které mají školní obtíže a v řadě předmětů jim opakovaně hrozí propadnutí," říká Anna Bergerová, autor tohoto projektu a současně i vyučující.

Příště si přečtete o projektu Jedličkova ústavu. Klade si za cíl podpořit zdravotně postižené ve zdánlivě jednoduché činnosti: Uvařit si. Čtvrtým projektem je Podpora týmu zdravotních sester a lékařů Hospicové péče sv. Zdislavy.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.