Uvedl, že ministerstvo dopravy sděluje, že změnou znění významu dopravní značky „Kruhový objezd" ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, nedošlo k věcné změně významu této dopravní značky, pravidel provozu na pozemních komunikacích upravujících jízdu křižovatkou (včetně kruhového objezdu).

Nadále tedy platí, že je-li dopravní značka „Kruhový objezd" doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!" nebo „Stůj, dej přednost v jízdě", musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.

Co je zřejmé

Z podmínek je pak zřejmé, že v naprosté většině případů je nezbytné stanovit spolu s umístěním značky „Kruhový objezd" i umístění některé ze značek upravujících přednost.

Tato kombinace dopravního značení se stanovuje především z důvodu ochrany bezpečnosti (zde je třeba vzít v potaz skutečnost, že přednost vozidel nacházejících se na kruhovém objezdu je širokou veřejností vnímána jako standardní a samozřejmá) a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (při využití přednosti zprava by se kruhový objezd při vyšším provozu mohl ucpávat).

Důležité upozornění řidičům

Stanovení značky „Kruhový objezd" bez některé z přednostních značek by bylo ve většině případů nezákonné pro rozpor s § 78 zákona o silničním provozu. S ohledem na výše uvedené informace tedy není potřeba měnit stávající praxi stanovování dopravní značení u kruhových objezdů a vyhláška č. 294/2015 Sb. k ničemu takovému nevybízí.

K tomu mohu dodat: Jednoduše řečeno, protože na kruhový objezd přijíždějí vozidla z více než dvou směrů, tedy na objezdu není jenom jeden vjezd a jeden výjezd, podle místní situace musí být stanoveno která vozidla v jakém případě mají na objezdu přednost.

Jan Pechout, BESIP Ústí n. L.