Na aršíku Ochrana přírody: Máchův kraj můžeme vidět vyobrazené zástupce rostlinné a živočišné říše, dohlíží na ně motiv hradu Bezděz. "Novou ceninu, jejíž výtvarný návrh pochází z autorské dílny Jaromíra a Libuše Knotkových a jejíž liniovou kresbu připravil Martin Srb, uvede Česká pošta do prodeje ve středu 7. září," prozradil Matyáš Vitík, mluvčí České pošty.

Nový aršík je soutiskem čtyř známek a dvou kupónů. Motivy známek v nominálních hodnotách 23, 26, 27 a 30 korun jsou lilie zlatohlávek a batolec duhový, labuť velká, jeřáb popelavý s kosatcem sibiřským a hrad Bezděz. Emisi doplňují čtyři motivy obálky prvního dne vydání: rákosník krmící kukačku, skokan, pár jeřábů a tesařík.

Téměř šest set let starý mlýn probouzí znovu k životu manželé Křížkovi.
Manželé probouzejí k životu mlýn v Bohumilči. Opět chtějí roztočit mlýnské kolo

"Celou emisi vytiskla Tiskárna Hradištko. Aršík ofsetem s liniovou kresbou v nákladu 29 000 kusů a čtveřici FDC digitálním tiskem po 2 700 kusech. Zájemci si mohou nový příležitostný poštovní aršík zakoupit na specializovaných přepážkách nebo v e-shopu na webových stránkách České pošty," dodal mluvčí Vitík.

Proč si pošta vybrala Máchův kraj

Máchovo jezero a jeho okolí patří už téměř 100 let k prvořadým rekreačním oblastem u nás a je patrně naším nejznámějším střediskem letní rekreace. Rozlehlá vodní plocha jezera s dvojvrším Malého a Velkého Bezdězu se zříceninou gotického hradu tvoří dominantu kraje a je součástí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Okolí jezera je ale především vyhlášenou přírodní rezervací s unikátní mokřadní, rašeliništní květenou a chráněnými a kriticky ohroženými druhy vodní a bažinné fauny. Přilehlé Břehyňský a Novozámecký rybník jsou zařazeny do sítě nejvýznačnějších evropských ornitologických rezervací. Kolem rybníků je celá řada chráněných území (Swamp, Konvalinkový vršek, Pecopala, Sluneční dvůr) s výskytem endemitních a vzácných druhů rostlin. Tučnice česká a prstnatec český se vyskytují pouze zde, na tomto malém území. Dále je to popelivka sibiřská, rojovník bahenní, kosatec sibiřský, zvonatec bahenní, upolín nejvyšší. Po Bílých Karpatech se jedná o druhé místo s početným výskytem našich orchidejí, jimiž jsou např. vemeník dvoulistý, hlízovec Loseův, prstnatec plamatý. Zahnízdil zde velmi vzácný jeřáb popelavý, který k námluvám potřebuje rozlehlé mokřady a naprostý klid. Dále je to sýkořice vousatá, bekasina otavní, skokan ostronosý. Na Malém Bezdězu je u nás ojedinělý výskyt kriticky ohroženého tesaříka alpského. Již několik posledních let zde odborníci monitorují smečku vlků.

Zdroj: Česká pošta