V loňském roce vzniklo ve státních lesích v kraji 63 tůní. Finančně je podpořily Liberecký kraj a ministerstvo životního prostředí. „Deset nových tůní se nachází v CHKO Jizerské hory, pět v lokalitě Karlov u Josefa Dolu v pramenné části Tiché říčky a pět v oblasti U Brány a Rudolfovské hájovny,“ řekla mluvčí podniku Lesy ČR Eva Jouklová.

Obnovy retenční nádrže se dočkala přírodní památka V dubech v Českém ráji. Nová je hráz, výpustné zařízení i požerák. „Došlo k odbahnění rybníka a odstranění náletových dřevin. To vše ve spolupráci se zástupci CHKO Český ráj, aby se zlepšil stav nádrže a zároveň zachoval biotop pro řadu druhů vázaných na vodní a mokřadní prostředí,“ vysvětlil generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Obnova stála 241 tisíc korun.

Budování se odehrává v rámci projektu Vracíme vodu lesu. „Investujeme do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině, což souvisí se změnou klimatu a několikaletým extrémním suchem. Od té doby jsme dokončili v celé zemi stovky malých nádrží, další budujeme a projektově připravujeme,“ podotkla Jouklová.

Právě lesy představují přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů. „Snažíme se zmírnit negativní následky sucha. Zpomalujeme odtok vody z krajiny a udržujeme a posilujeme biodiverzitu v krajině,“ dodal Vojáček.

Boji se suchem se věnuje i Jizersko-ještědský horský spolek. Kromě revitalizace rašelinišť se snaží vytvářet menší soustavy tůní. V Liberci se novými tůněmi může pyšnit Machnín nebo Starý Harcov. „Zatímco v první jmenované lokalitě vznikla soustava několika větších tůní v malebném zalesněném údolí uprostřed luk, na druhém místě je dílo v bukovém lese,“ vysvětlil člen spolku Michal Vinař.

V západní části Liberce nastoupila na pomoc s kopáním menší technika, která pomohla lépe a rychleji vyhloubit několik jam. Členové spolku museli z údolí vytahat tři desítky pneumatik a poté vytvořili úkryty pro obojživelníky. „V sušších obdobích bude každá zamokřená plocha jistě velmi cenná, v těch vlhčích zase pomůže velkou část vody zadržovat jako houba a postupně ji pouštět dále,“ zdůraznil Vinař.

V režii spolku vyrostly vodní plochy i na dalších místech Liberecka. V Jeřmanicích je doplňují menší povalový chodník a masivní posezení se stolkem. V Českém Dubu jsou dvě větší tůně jsou zasazeny do srdce Zámeckého parku a s jejich hloubením pomohla těžká technika.

V Jablonci se v loňském roce pustili do projektu Revitalizaci vodoteče Dolina, jehož realizace se vyšplhala předběžně na 4,4 milionu korun. Město získalo dotaci z EU ve výši 1,1 milionu korun. Koryto potoka bude mít nový tvar, bude přehrazené pěti přehrážkami a nově v něm bude vzdouvací objekt. Lokalitu doplní mlatové i kamenné cesty. „Obnovené vodní prvky budou sloužit k akumulaci a zadržování vody v krajině,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Aktuálně je kvůli klimatickým podmínkám stavba přerušena, práce začnou opět na jaře. Hotovo by mělo být do října letošního roku.

Na Českolipsku proběhlo budování tůní v režii Libereckého kraje a bylo součástí komplexního projektu k podpoře populací kuňky ohnivé v přírodní památce Cihelenské rybníky a přírodní památce Manušické rybníky. Obojživelníci si teď mohou vybrat z daleko pestřejší palety vodních ploch o různé rozloze, hloubce, míře oslunění, a tedy i teplotě vody.