Výstavbě krematoria pro mazlíčky ve Svoru už zřejmě nic nezabrání. Firma Noamy, který spalovnu v bývalé sklárně vybuduje, už má téměř všechna potřebná povolení. Obci se však záměr společnosti nelíbí a chce výstavbu spalovny odvrátit.

„Veškerá důležitá povolení k výstavbě máme, potvrzují, že provoz bude ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Nyní finišuje jednání na stavebním úřadě, který už jenom řeší umístění technologie ve stávajícím objektu," sdělil Deníku ředitel společnosti Noamy Dalibor Novák. „Chceme zahájit stavbu co nejdříve," dodal.

Proti krematoriu se však bouří obyvatelé obce, kteří dokonce sepsali petici. „Stavba spalovny pro zvířecí mazlíčky obyvatelům obce Svor vadí od samého počátku, kdy je s tímto záměrem pan Novák, majitel firmy Noamy, seznámil na veřejném setkání v roce 2012," řekla Deníku starostka obce Kateřina Jonáková.

Ze Sosnové do Svoruduben 2012 - Novoborská firma Noamy chtěla krematorium pro zvířata vybudovat nejprve nedaleko autodromu v Sosnové.
květen 2012 - Obyvatelé Sosnové sepsali petici. Obávali se zápachu. Záměr nepodpořili ani místní zastupitelé.
duben 2013 - Společnost přesunula své plány do Svoru, i tady se mezi lidmi zvedla vlna nevole a rovněž přišla na řadu petice.

Podle starostky nesouhlasí s výstavbou spalovny i zastupitelstvo obce „Žijeme v chráněné krajinné oblasti, obec je zatížena emisemi z automobilové dopravy a nechce další zátěž životního prostředí způsobenou nekoordinovaným spalováním zvířecích ostatků," říká.

Podle Nováka však žádná zátěž životního prostředí nehrozí. „Nad komínem se bude pouze tetelit teplý vzduch bez jakéhokoliv zbarvení a zápachu," říká s tím, že jeho tvrzení podporují znalecké posudky potřebné k získání všech povolení.

Obec chtěla výstavbě krematoria zabránit mimo jiné tím, že zastupitelé nesouhlasili s vedením inženýrských sítí přes obecní pozemky. „Po konzultaci s právním zástupcem obce jsme své rozhodnutí museli přehodnotit a rozhodli jsme přípojky schválit. Dodatečně jsme totiž zjistili, že legislativa nám zabránit napojení sítí tímto způsobem neumožňuje," říká svorská starostka Kateřina Jonáková.

Jedním dechem ale dodává, že boj nevzdává. „Nadále budeme v rámci zákonných možností činit kroky vedoucí k odvrácení záměru firmy Noamy spalovat zbytky zvířecích mazlíčků v naší obci," tvrdí.

Na videu, které pořídil Dalibor Novák, je pec Volkan 500. Ve spalovně ve Svoru bude podle ředitele společnosti Noamy instalován menší typ pece Volkan 300.