Je silně ohroženým druhem a velmi náročná na podmínky, ve kterých žije. Na Českolipsku má vzácná žabka kuňka obecná domov hned na několika místech. Vylepšit podmínky pro život a rozmnožování kuňky v oblasti Cihelenských rybníků v katastru obce Horní Libchava chce nyní Liberecký kraj. Připravil projekt úpravy lokality, na které žádá dotace z evropských fondů.

Už v březnu kraj schválil podobné úpravy v oblasti nedalekých Manušických rybníků a do budoucna počítá s podobnými projekty i v oblasti Stružnických rybníků, horní Ploučnice a dolní Ploučnice.

Lokalita Cihelenské rybníky o rozloze zhruba osmi hektarů leží nedaleko Horní Libchavy a od roku 2012 je chráněným územím. Tvoří ji čtyři rybníky propojené Stružnickým potokem a přilehlé mokřady, louky a lesy. Jen dva rybníky mají ale vodu, další se proměnil v mokřad a čtvrtý je zcela zarostlý rákosem.

Kraj původně připravoval revitalizaci Cihelenských rybníků za více než 31 milionů korun, z aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí však tolik peněz získat nemůže, proto se záměr zredukoval. Na úpravy by tak měly stačit zhruba dva miliony korun.

Prosvětlení krajiny

Upravený projekt už nepočítá s opravami či rekonstrukcí nátoku či hrází rybníků. Hlavním úkolem bude prosvětlení krajiny. „Na vhodných místech vybudujeme tůně, abychom rozšířili nabídku vodních ploch pro kuňku. Budeme kácet některé dřeviny, které zastiňují břehy i vodní hladinu, protože kuňka vyhledává osluněná místa. Necháme tam ale co nejvíc původní přírody, abychom do prostředí kuňky zasáhli co nejméně, ale pro ni co nejpříznivěji," vysvětlil podstatu projektu náměstek hejtmana pro životní prostředí Josef Jadrný.

Kromě kuňky, která je pro své charakteristické červené skvrny na břiše nazývána také kuňka ohnivá, žije v oblasti Cihelenských rybníků i řada dalších vzácných živočichů vázaných na mělké vody, mokřady a rákosiny příbřežních zón. Rozmnožují se tam i skokan skřehotavý a hnědý, ropucha obecná nebo čolek. Vyskytuje se tu i užovka obojková nebo slepýš křehký.