Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která vznikla před více jak 20 lety, se činila i letos a pomáhala jak přírodě, tak lidem. Minulý rok se jí podařilo přispět na dobročinné projekty necelými dvěma miliony, v letošním roce bylo peněz méně, ale i díky příspěvku 1 196 540 korun se podařilo dokončit projekty, které přispěly k tomu, že Jizerky jsou čistší, bohatší a pro lidi schůdnější.

Příspěvky dárců pomáhaly

„Díky příspěvkům našich dárců včetně členů Klubu přátel Nadace jsme například pomohli s revitalizací rašelinišť, protipovodňovými projekty, výzkumem chráněné střevle potoční, mezinárodní nocí pro netopýry, Mariánskou sklářskou poutí, řadou ekovýchovných projektů, zprůchodněním toku Smědé, výsadbami původních druhů dřevin, knihou Jizerské hory o lesích, dřevě a ochraně přírody, Kalmanachu 2015 nebo časopisu Krkonoše-Jizerské hory," popsal Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Výsadba původních druhů dřevin

Nadace navíc spolupracuje už čtvrtým rokem se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. na projektech financovaných z operačních programů zaměřených na životní prostředí, ze kterých čerpá další potřebné finance na realizované projekty. V letošním roce se podařilo shromáždit necelých 14 milionů korun. Podle ředitele nadace Petrovského stála Nadace u samotného zadání a nyní je jejím hlavním úkolem zajistit spolufinancování těchto akcí ve výši asi 1,5 milionu korun.

Nejdelšími projekty byly výsadby původních druhů dřevin, například buků, dubů a jedlí do třech vytipovaných biocenter v Jizerských horách. Celkově se podařilo vysadit asi 84 tisíc sazenic na plochu o velikosti 298 ha. V roce 2015 byla navíc úspěšně dokončena obnova chodníků a cest, které zlepší dostupnost přírodních oblastí pro návštěvníky.

Po nových cestách a opravených chodnících

„Po pečlivé konzultaci jsme vytipovali 9 turisticky atraktivních značených lokalit, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybělo. Projekt se podařilo zdárně realizovat a jednotlivé prvky opětovně a bezpečně slouží všem návštěvníkům Jizerských hor," pochvaloval si Petrovský.

Dokončena byla též revitalizace toku Smědé. Řeka byla totiž v jejím horním úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb. To se však díky nadaci změnilo a bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod a celý horní tok řeky je již pro ryby zprůchodněn.

„Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Realizace projektu přispěla i k tolik potřebnému zpomalení odtoku vody z naší krajiny," vysvětlil Petrovský.

Zaostřeno na Jizerky

Jedním z nejviditelnějších počinů nadace je každoroční vydávání kalendáře Zaostřeno na Jizerky, který zaplní snímky ze stejnojmenné fotografické soutěže.

„Jeho smyslem je nejen potěšit, ale výtěžek z jeho prodeje slouží jako další zdroj financování našich projektů v Jizerských horách a mezi lidmi je o něj značný zájem. Z letošního nákladu 1400 kusů nám zbývá posledních 50 kalendářů," sdělil Petrovský.

Dostat svůj snímek do kalendáře se každým rokem snaží desítky fotografů. Některým se to povede hned na první pokus, jiní zkouší své štěstí řadu let. Za dobu vydávání kalendáře Zaostřeno na Jizerky se ale stalo i to, že se do finálové dvanáctky snímků, které se objeví v kalendáři, dostalo více fotek od jednoho fotografa. O nejoblíbenějším snímku rozhodují tradičně také čtenáři Deníku na webových stránkách. Letošním vítězem se stal Daniel Cervan a jeho snímek Pod Bukovcem, který zachycuje kouzlo jarní květnové přírody v osadě Jizerka.

Zdesetinásobit každou vloženou korunu

V současné době připravuje nadace projekty i pro další roky. „Rádi bychom iniciovali vznik několika projektů, které by opět mohly čerpat prostředky z Evropských fondů a každá námi vložená koruna by se tak zdesetinásobila. Chtěli bychom se věnovat práci s vodou v krajině, zvyšovat její retenční schopnosti a napravovat staré zásahy do koryt řek, které vedly k rychlejšímu odvodňování krajiny," říká František Pelc, předseda správní rady nadace.