Zrak, sluch, hmat, čich a chuť je pět smyslů, díky kterým vnímáme barvy a světlo, tóny, šelesty a zvuky, teplo, chlad, bolest, ale také svou polohu, vůně a chutě. Ale není to vždy tak jednoduché. Na mnoha našich vjemech se může podílet i několik smyslů dohromady.

Naše smysly nepřetržitě poskytují velké množství informací, které mozek okamžitě zpracovává, takže máme k dispozici obraz světa kolem, který nás stimuluje k řadě různých reakcí.

Smyslové orgány jsou dokonale propracovaným systémem. Za životně nejdůležitější se považují zrak a sluch, poškození či dokonce ztráta kteréhokoli z nich citelně změní kvalitu života. Chuť a čich se za tak důležité nepovažují, ale i jejich ztráta život člověka do určité míry nepříjemně ovlivňuje.

Zrak

Díky tomuto smyslu vnímáme až tři čtvrtiny podnětů z našeho okolí. Zrakem vnímáme světo, jeho intenzitu a barvu, což nám umožňuje rozeznávat tvary, velikost, prostorové uspořádání, vzdálenost a také jakýkoli pohyb. Proto slepota a zhoršené vidění tak významně ovlivňuje život člověka.

K nejčastějším poruchám patří dioptrické vady jako je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatizmus, vetchozrakost a podobně. K vážnějším očním problémům patří i poruchy barevného vidění, šeroslepost, onemocnění rohovky a také šedý a zelený zákal, defekty sítnice či různé genetické vady.

Zrak se však může poškodit také úrazem, což může způsobit nejen poruchy zraku, ale také jeho dočasnou či trvalou ztrátu. I když moderní věda stále přináší nová převratná řešení, nelze zatím ve většině případů slepotu a ztrátu zraku vyléčit. S úspěchem lze však odstranit řadu očních vad, a to jak optickými pomůckami (brýle a kontaktní čočky), tak i ambulantními laserovými operacemi či klasickými chirurgickými zákroky, při kterých lze dokonce nahradit rohovku či oční čočku.

K velmi oblíbeným zákrokům dnes patří ambulantní laserové operace, zejména moderní způsob léčby dioptrií femtosekundovým laserem bez použití jakýchkoli ostrých nebo řezných nástrojů. Nejnovější metodou odstranění dioptrií je tzv. NeoSMILE 3D.

Hlavními přednostmi této metody jsou šetrnost a bezpečnost. Zákrok má pro pacientovo zdraví řadu výhod. Neporuší celistvost rohovky, jen nepatrně naruší slzný film a místo se rychle hojí. Tato metoda je určena pro odstranění krátkozrakosti a lze jí odstranit i vyšší počet dioptrií. Jedná se o ideální řešení pro fyzicky aktivní jedince se stabilní dioptrickou vadou a s vyššími dioptriemi do dálky (od minus 3 do minus 10) nebo s astigmatizmem.

Sluch

Tento smysl je považován za druhý nejdůležitější, umožňuje vnímat zvuky, rozlišovat a reagovat na různé zvukové signály a také se dorozumívat. Příčinou poruch sluchu mohou být genetické faktory, vrozené vady, onemocnění či úraz.

Pozvolná ztráta sluchu ale často souvisí se stárnutím muži postupně ztrácí sluch již od třiceti let, ženy až později (45 let). Ale nezanedbatelné je také poškození sluchu vlivem například výbuchu či výstřelu v bezprostřední blízkosti nebo poslechem příliš hlasité hudby.

Řešením jsou dnes různá naslouchátka a také elektronické implantáty, které v mnoha případech fungují jako funkční smyslová náhrada, která navrací lidem sluch a pomáhá jim zařadit se zpět do života plného zvuků přírody, ulice, ale také hlasů svých blízkých. Takové okamžiky můžete prostřednictvím videa prožít spolu s lidmi, které vrátilo naslouchátko zpět do zvučného života.

Zajímavé video

Jak je sluch důležitý, si mnoho lidí uvědomí až teprve ve chvíli, kdy o něj přijde. Někteří lidé neslyší již od útlého věku nebo dokonce od narození. Ať je ztráta sluchu zaviněná čímkoliv, jeho opětovný návrat je pro postižené něčím nepopsatelným. Podívjete se na reakce lidí, kterým se díky naslouchátku sluch opět navrátil: 

Zdroj: Youtube

Čich a chuť

Za nejméně důležitý smysl je považován čich, přitom nás ale přímo a velmi rychle informuje o kvalitě ovzduší, umožňuje vnímat pachy a vůně okolí, které mohou být velmi důležitým zdrojem informací. Díky němu dokážeme rozeznat více než 10 000 rozdílných vůní. Ztráta čichu nebo jeho oslabení může být způsobena onemocněním (dočasně při nachlazení, rýmě, alergii), ale také chemickými látkami, úrazem.

Léčba spočívá v podávání léků, vitaminů, ve složitějších případech se přistupuje k chirurgickému zákroku. Neexistuje však žádná náhrada, která by pomohla trvalou ztrátu čichu vyřešit. Někteří lékaři na ztrátu čichu upozorňují jako na spojitost s jinými závažnějšími onemocněními. Radí proto tuto komplikaci nepodceňovat a dožadovat se dalších vyšetření.

Hlavními orgány chuti jsou chuťové pohárky umístěné na povrchu jazyka. Rozlišují čtyři základní chutě hořké, kyselé, slané a sladké. Chuť je důležitá pro činnost trávicího ústrojí a reflexní vyměšování trávicích šťáv a slin. Vnímání chutí však úzce souvisí i s čichem, to poznáte sami, když si při jídle ucpete nos, a můžete si i zakrýt oči (i ty zde hrají také svou roli). V důsledku propojení čichu a chuti můžeme mít také například při rýmě pocit, že je jídlo bez chuti.

Hmat

Čidla tohoto smyslu se nacházejí na povrchu celého těla, nejsou však rovnoměrně rozmístěna nejvíc jich mají konečky prstů, dlaně, jazyk, a rty. Umožňují nám rozpoznat velké množství vjemů jaký je povrch předmětů, teplota, zprostředkují nám pocity tlaku, doteku, bolesti. Ta je velice důležitá pro naši bezpečnost a ochranu, neboť nás stimuluje k reakci úniku, změně polohy a podobně.

Hmat zhoršují zejména různá onemocnění postihující nervový systém a také úrazy popáleniny, poleptání kůže a další úrazy, které poškozují místní zakončení kožních nervů. Lidská kůže má velkou regenerační schopnost, proto řadu poškození dokáže po určité době sama napravit, při velkém poškození ji však zatím, právě pro velký počet nervových buněk, žádná umělá kůže nemůže nahradit.