Zrekonstruovaný, kilometr dlouhý dřevěný chodník, přišel na milion a 600 tisíc korun a nahradil zcela nefunkční poválkový chodník podél levobřežní části vodního díla. Financování zatím zajistily Lesy ČR, přislíbenu ale mají spoluúčast z Evropské unie.

Na trase jsou dvě vyhlídky i lavičky

„Chodník vede od hráze přehrady k přítoku Černé Nisy. Je bezbariérový, přístup na něj tak mají i lidé pohybující se na vozíku. Na trase se nacházejí dvě vyhlídková mola umožňující jedinečné pohledy na vodní hladinu a dvě zastavení obsahující informace o místních zajímavostech," řekl už dříve ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube.

Zrekonstruovaný chodník, jehož součástí jsou také tři odpočinková místa s lavičkami, je podle něj také zahrnut do nově vybudované trasy Technicko-naučné stezky Maliník Hřebínek.

Procházky kolem Černé Nisy patří u turistů mezi velmi oblíbené. I proto byla obnova tohoto turisticky velmi exponovaného místa v popředí zájmu. Podílela se na ní vedle Lesů České republiky i Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a správce vodního díla Povodí Labe.