Geopark ležící v bývalém vojenském prostoru v Ralsku nyní nabízí dvě nové Geostezky. Po jedné z nich se můžete vydat Přes Bukové hory, druhou je Geostezka Po stopách těžby železných rud .

Stezka Přes Bukové hory zpřístupňuje nejatraktivnější místa této oblasti. Turisté si mohou za výchozí bod svého putování zvolit buď obec Hradčany za Mimoní, nebo Bílý kámen. Odtamtud je možné vydat se do Strážova, zaniklé obce, kde stojí pod širým nebem interaktivní expozice.

„Na stezce je umístěno šest informačních panelů a jeden interaktivní prvek ve Strážově, který dokumentuje proměny krajiny během 20. století formou textů, starých map a fotografií," uvádí Dominik Rubáš, který je geologem a autorem textů na několika informačních cedulích geostezky.

Dobývání rud

Druhým tipem na výlet může být stezka Po stopách těžby železných rud. Ta je typicky situována do horských oblastí, kde vycházejí na povrch tvrdé krystalinické horniny. Na ní naleznete dva altány s posezením. V obou altánech se nachází 3D reliéfní mapa, která velice názorně ukazuje členitost terénu v okolí altánů. „Těžit železo uprostřed pískovcových skalních měst by nejspíš každý považoval na první pohled za pošetilost. A přesto se v pískovcové oblasti mezi Doksy a Hamrem na Jezeře rozvinulo již počátkem 16. století dobývání železných rud pomocí důmyslného systému důlních děl, o kterém máme dodnes stále jen základní znalosti," popisuje geolog Dominik Rubáš.

Geostezky i altány vznikly v rámci projektu „Návštěvnická infrastruktura Geoparku Ralsko", který byl podpořen v roce 2015 z Operačního programu životního prostředí 2007-2013," uvádí Jana Sobotová, projektová manažerka Geoparku .

Celý projekt byl o vybudování infrastruktury pro návštěvníky, což dokládá i název projektu. Nyní umožňuje vznik i návštěvnických středisek v Ralsku Kuřívodech a Jablonečku.

Geopark chystá různé akce a změny i na letošní rok. „V květnu se návštěvníci mohou těšit na Land-artový festival, který se uskuteční poslední květnový víkend v Geoparku Ralsko za podpory Programu spolupráce Svobodný stát Sasko Česká republika 2014-2020," říká Sobotová.

V rámci festivalu se návštěvníci mohou těšit na workshopy (fotografický, landartový a další), přednášky, výstavy (fotografií, leteckých fotografií a další), představení filmů i audio pamětí. Připraven je i program pro děti a procházky po Geoparku Ralsko s geologem Dominikem Rubášem. Těšit se můžete i na večerní program s překvapením.