Objekt čerpací stanice byl vybudován v roce 1902 jako dominantní stavba na vodovodu, který zásoboval Litoměřice vodou z podzemních zdrojů ve Vrutici. Příprava stavby vodovodu započala 12. září 1898, kdy zastupitelstvo města Litoměřice pověřilo vybudováním vodovodu Ing. Aloise Niklase, který vlastnil významnou vodohospodářskou firmu v Teplicích - Šanově. Vlastní stavba vodovodu započala 28. listopadu 1901 a byla dokončena a slavnostně uvedena do provozu, včetně objektu čerpací stanice, dne 3. května 1903.

Perlou expozice je čerpací dieselagregát vyrobený v roce 1930 německou firmou Deutz z Kolína nad Rýnem. Po komplexní rekonstrukci je v současnosti plně funkční a návštěvníci dne otevřených dveří ho mohli vidět v provozu.

Občerstvení u vodního baru

Součástí akce byla také návštěva sousední úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou část okresu Litoměřice. Návštěvníci se mohli v horkém letním dnu občerstvit u vodního baru, který zajistila společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

SVS připravuje další den otevřených dveří na podzim a do budoucna počítá s využitím vodárenského muzea také při vzdělávacích akcích pro školy.

(ks)