Stavba řeší rekonstrukci křižovatky a přeložku silnice, která již neodpovídala potřebám silnice pro motorová vozidla. Křižovatka bude v rámci stavby přestavěna na rozštěpnou.

„Hlavním důvodem realizace je odstranění kolizního bodu dopravních směrů Liberec–Jablonec se směry Jablonec – Liberec a Turnov – Jablonec. K tomu dojde zřízením přímé větve křižovatky bez kolizních bodů,“ přiblížil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, která je investorem stavby Jan Rýdl.

Stavbou uvedené větve dojde ke změně dopravního režimu v křižovatce, a tím k nutnosti úpravy napojení větve pro dopravní směr Turnov – Jablonec nad Nisou na silnici I/65. Dále bude zvětšen nevyhovující poloměr křižovatky a tím bude zvýšena maximální povolená rychlost.