Tlumočníci jsou v dnešní době určitě nepostradatelní, neboť celý svět se globalizuje a propojuje a s nástupem informačních technologií navíc zrychluje, takže nejen obchody probíhají mezinárodně i mezikontinentálně. V mnoha případech se tak bez překladu neobejdeme.

To je jedna stránka překladatelského povolání, ta druhá je, že díky nim můžeme číst světovou literaturu, aniž bychom znali jazyk originálního díla.

Je těžké vyjmenovat všechny skvělé knihy a jejich úžasné překladatele, ale jen namátkou vzpomenu svého oblíbeného finského spisovatele Mika Waltariho a jeho Egypťana Sinuheta či Tajemného Etruska, které jsem díky překladu Marty Hellmuthové mohla zařadit do „zlatého fondu" své knihovny. Stejně tak básně Françoise Villona či citáty a aforismy Françoise de La Rochefoucaulda. přebásněné a přeložené z francouzštiny Jarmilou Loukotkovou.

A nebýt dalších skvělých překladatelů, nedostala by se do našich knihoven spousta dalších děl. Ze současnosti mě napadá například Analfabetka, která uměla počítat od švédského spisovatele a novináře Jonase Jonassona v překladu Luisy Robovské.

A tak na sv. Jeronýma vzdejme hold překladatelům a tlumočníkům, bez nichž bychom byli ochuzeni o mnohé a kteří nám otevírají svět. Ten skutečný, i ten literární.

Jednota tlumočníků a překladatelů

- Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) byla založena v roce 1990 a v současné době sdružuje přes 600 profesionálních překladatelů, tlumočníků a pedagogů translatologie v České republice, ve Slovenské republice i v dalších zemích.

- Cílem JTP je dosáhnout odpovídajícího ohodnocení těchto profesí a zvyšovat odbornou úroveň členů.

- Důležitým zdrojem informací z oblasti teorie i praxe, terminologie, tištěných i elektronických slovníků na trhu a softwaru pro překladatele je odborný bulletin ToP (tlumočení-překlad), elektronický Zpravodaj JTP je pak nejaktuálnějším informačním zdrojem.

- JTP může svým členům poskytnout stipendium k pokrytí nákladů na účast na odborných konferencích či vzdělávacích akcích.

- Členové JTP jsou uveřejněni v oficiálním seznamu tlumočníků a překladatelů, který je průběžně aktualizován a je veřejně přístupný na internetu.

- JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT, která sdružuje profesní organizace překladatelů, tlumočníků a terminologů z celého světa. Čítá 80 členských organizací v 60 zemích a zastupuje tak více než 60 000 profesionálů v tomto oboru.

Kdo byl svatý Jeroným?

Původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus (narozen kolem roku 347 ve Stridonu, Istrie zemřel 30. září 420, Betlém) byl významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. Katolická církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi čtyři velké západní církevní Otce.

Dílo

Jeroným je znám především jako autor Vulgaty, překladu bible do mluvené latiny. Starý zákon překládal Jeroným přímo z hebrejštiny s výjimkou žalmů, které překládal celkem natřikrát a nakonec se nejvíce ujal jeho překlad podle Septuaginty (řeckého překladu). Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků v křesťanském prostředí 4. - 5. století a byl jediným z církevních Otců, který výborně ovládal hebrejštinu a který rovněž vyvyšoval starozákonní originál, kterému připisoval nezprostředkovanou inspirovanost Bohem, nad tehdy dostupnou Septuagintu.

Kromě svého biblického překladu se dochovaly Jeronýmovy biblické komentáře a teologické kontroverze, historické texty a další překlady. (zdroj: wikimedia)