Jiný kraj, jiný mrav. Známé sousloví platí i pro oslavy spojené se dnem svatého Floriána, patrona všech hasičů. Každé město, každá vesnice a členové hasičských sborů ho uctívají trochu jiným způsobem. V Libereckém kraji si ho připomenou závodem v požárním útoku, dnem otevřených dveří i velkolepým sjezdem dobrovolných hasičů.

Snad největší oslavu svatého Floriána v kraji pořádají dobrovolní hasiči v Huti u Pěnčína na Jablonecku.

„Bude to velká sláva, na kterou se sjedou sbory z celého Libereckého kraje, ale i odjinud. Loni jsme totiž dostavěli zbrojnici a převzali historický prapor, což pro nás je velmi významné. Zbrojnice i prapor při oslavách dostanou požehnání, spolu s historickou i současnou hasičskou technikou," popisuje velitel Sboru dobrovolných hasičů Huť Luboš Kundera.

Parní stříkačky

Oslava svátku svatého Floriána v Huti, kterou spolupořádají i hasiči z Jistebska, vypukne v sobotu 9. května krátce po poledni. Návštěvníci se mohou těšit na historické parní stříkačky i moderní profesionální techniku. Podobnou akci místní ještě nezažili.

„Možná zakládáme novou tradici, možná to bude jen ojedinělá akce. Uvidíme, každopádně pro dobrovolné hasiče na Jablonecku je to velký mezník," myslí si Kundera. Ač sám svatého Floriána silně vnímá jako patrona hasičů, jeho svátek 4. května nijak neslaví.

Stejně se k dnešku staví i profesionální hasiči. „Není to ničím výjimečný den. Hasiči přijdou ráno na směnu jako vždycky, den svatého Floriána se do běžného režimu nepromítá," říká mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

Dvojboj sv. Floriána

Na oslavu svého patrona ovšem profesionálové každoročně pořádají oblíbený závod pro kolektivy mladých hasičů. „Dvojboj svatého Floriána má dlouholetou tradici, letos proběhne už 24. ročník," připomíná Štrauchová.

Závod v požárním útoku a další tajné disciplíně vypukne v neděli 17. května od 9 hodin na hasičském hřišti v Liberci Machníně. Družstva se mohou hlásit až do 11. května.

S prací hasičů, jejich výstrojí i technikou se zájemci mohou blíže seznámit během tradičních dnů otevřených dveří. Jako první se letos v Libereckém kraji ve čtvrtek 7. května otevře stanice v Jablonci nad Nisou. Ostatní budou následovat.

„Do budoucna chceme stanice otevřít ještě víc. Připravujeme speciální dny otevřených dveří pro předškoláky, školáky či seniory. Začít by mohly od příštího roku," prozradila mluvčí. Hasiči tak chtějí reagovat na velký zájem lidí, kteří touží po prohlídce. Školy či školky se však na exkurze mohou objednat i mimo dny otevřených dveří.

První dobrovolné hasičské sbory v Libereckém kraji

- První pokusy o organizovanou požární ochranu v Liberci se datují do 17. století, kdy byl vydán první požární řád. Majitelé domů měli koupit žebříky, háky na strhávání hořících krovů a dvě dřevěné ruční stříkačky. Kovovou stříkačku město získalo v roce 1693.

- Každý, kdo zpozoroval požár, na něj musel upozornit sousedy, purkmistra, čtyři obecní starší a příslušného požárního komisaře. Vodu do velké stříkačky muselo pumpovat 30 mužů.

- V srpnu 1861 vypukl požár v dnešní ulici Na Perštýně, zničil sedm domů. V obecní radě se pak stále častěji ozývaly hlasy po založení hasičského sboru. Přihlásilo se do něj 68 dobrovolníků. Sbor v Liberci vznikl v roce 1863, byl zřízen podle vzoru hasičského sboru v Zákupech.

- Německý dobrovolný hasičský sbor ve Vesci byl založen v roce 1865. Hasiči ve Vratislavicích nad Nisou se ustavili v roce 1869. V kronice se o nich ale první zmínka objevuje už o 33 let dříve.

- Na Jablonecku vznikl hasičský sbor v Tanvaldě v roce 1875, v Jablonci nad Nisou Pasekách v roce 1886. Jejich rozkvět byl spjat s rozvojem sklářského, textilního a strojírenského průmyslu. Bylo třeba účinněji chránit průmyslové objekty i nově vznikající budovy obchodních firem, úřadů a škol.

- Po velkém požáru v České Lípě v roce 1820, který téměř zničil celé město, se začalo diskutovat o založení hasičstva. Trvalo však 45 let, než byl první dobrovolný hasičský sbor ustanoven. První zmínky se vážou k roku 1865.

- O tři roky později vstoupilo 40 mužů tělovýchovného spolku do nově se tvořícího Sboru dobrovolných hasičů v Mimoni. V roce 1869 byl ustanoven dobrovolný hasičský sbor v Doksech.

SVATÝ FLORIÁN
Muž ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, který vylévá vodu z vědra na hořící dům. To je svatý Florián ochránce před nebezpečím ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků. Narodil se v polovině 3. století na území dnešního Rakouska. Působil jako plukovník římského vojska, poté jako vojenský úředník. Za vlády císaře Diokleciána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným věřícím. Byl ale odhalen a umučen. V roce 304 ho s mlýnským kolem připevněným na krku svrhli z mostu do řeky Enže. Jeho ostatky jsou uloženy v Polsku. Zejména na venkově byl častým námětem pro sošky, plastiky či malby, které měly chránit dům a obyvatele před neštěstím. V minulosti bylo na jeho svátek 4. května zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu.