Včerejší vernisáž výstavy Svět patří nám v Muzeu skla a bižuterie symbolicky zakončila desetiletý cyklus Otcové města Jablonce, který připravovali kurátoři Petr Nový a Jana Nová.

„Cyklus nám umožnil nejen využít z našeho bohatého sbírkového fondu část předmětů vlastivědného charakteru, ale podnítil nás také k analytické práci na poli regionálních dějin," uvedl hlavní kurátor Nový a dodal: „Výsledkem je řada nových skutečností i témat, které by jinak zůstaly milovníkům místní historie utajeny."

Dopad snažení kurátorů je znatelný například z toho, že statutární město Jablonec nad Nisou dnes uděluje medaili Josefa Pfeiffera, o jehož existenci před rokem 2003 věděl jen málokdo. Muzejní bádání místní historií vyústilo v roce 2008 také ve vydání výpravné publikace Otcové města Jablonce, o kterou je podle autorů velký zájem z řad veřejnosti.

„V muzejní Galerii Belveder veřejnosti představujeme profily 25 exportérů a vývozních firem, které figurovaly na světových trzích od 18. po 21. století. Právě jejich zásluhou se z tehdy bezvýznamného Jablonce nad Nisou stalo světové centrum obchodu s bižuterií," komentoval obsah výstavy Nový.

Mezi vystavenými exponáty je nejen samotná bižuterie, ale taky raritní exponáty spojené s konkrétními osobami, například pamětní firemní tabla či cestovní doklady.

Bižuterie a rarity

„Nejzajímavějším dochovaným objektem je patrně fragment dřevěné kolesky, s níž cestoval na přelomu 18 a 19. století po Evropě jablonecký obchodník Johann Franz Schwann," řekl Nový.

Další zajímavostí je, že za exponát lze považovat i samotnou barokní budovu Galerie Belveder, která bývala rychtou vystavěnou jedním z vývozců, nebo i hlavní muzejní budovu, dřívější sídlo exportního domu firmy Zimmer & Schmidt, která je na výstavě také zastoupena.

Nový podotkl, že budova Galerie Belveder se pravděpodobně v budoucnu zavře pro veřejnost, výstavní činnost se bude koncentrovat do hlavní budovy, aby nemuseli návštěvníci putovat po galerijních prostorech po celém městě. Budova se přemění na depozitář a badatelnu. Poslední akcí v Belvederu by měla být výstava vánočních ozdob.

V současné době je však v budově k vidění ještě jedna výstava, Věčná touha po kráse Šperk tří tisíciletí. Je věnovaná unikátnímu souboru historických šperků a oděvních doplňků, z nichž některé jsou staré téměř 3000 let. Jedná se o část soukromé sbírky Jindřicha Waldese, který byl proslulý jako „král knoflíkářů" a zakladatel firmy na textilní galantérii Waldes KOH-I-NOOR.

„Expozice tak prezentuje historický vývoj zdobení člověka a ukazuje odpradávné spojení účelu a krásy. Exkluzivní šperky a doplňky jsou uspořádané podle jednotlivých evropských uměleckých stylů od doby železné po secesi," dodal ke stále výstavě hlavní kurátor Nový.