Stezka odvede cyklisty z frekventované silnice I/9 a nabídne jim bezpečnou alternativní cestu. Ze tří variant projektové kanceláře Vaner nakonec zvítězila ta, která kopíruje hlavní silnici. „Prioritou projektu je zajistit bezpečné spojení mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést cyklisty z přetížené silnice. Po ní denně projede 16 000 aut a nám se tu pohybují děti, chodci, cyklisté. Cyklotrasa má proto plnit hlavně dopravní funkci, tedy sloužit především obyvatelům obou měst a obcí podél trasy k cestě do práce či do školy,“ sdělil novoborský starosta Jaromír Dvořák.

O stavbu cyklostezky se podělí Nový Bor a Česká Lípa. „Naše je realizace části trasy z Nového Boru kolem Chotovic po křižovatku v Pihelu, odkud bude navazovat ta českolipská na Stará Lada,“ upřesnil Dvořák. Stavba prvního novoborského úseku začne na křižovatce ulic Husova a Smetanova, napojí se na ulici kpt. Jaroše a na druhou stranu po přírodní koupaliště. „Začátek českolipského úseku je naplánovaný v křižovatce Dolní ulice se silnicí I/9 ve Starých Ladech,“ podotkla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Ve Frýdlantu se v rámci dožínek předávaly ceny za Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje.
Ovčí sýr, kyselka a pomazánka ze škvarků. Pochutnejte si na nejlepších dobrotách

Současně s tím Nový Bor připravuje další etapu cyklostezky od koupaliště k hlavní silnici I/9 a do Chotovic. Její část povede po pozemcích města kolem koupaliště, kde nezisková organizace Čmelák připravuje projekt Novoborské Amazonie. „Místo často slouží jako odkladiště odpadků či úschovna kradených věcí. Navíc ho znečišťuje voda ze Šporky. Avšak přes veškeré problémy má podmáčené území obrovský přírodní potenciál,“ zdůraznila odbornice na ochranu přírody ze Čmeláka Dagmar Najmanová. V budoucnu tu vznikne mokřadní park se soustavou mělkých tůní a vycházkovým okruhem podél Šporky v sousedství koupaliště. Cyklistům se při jejím průjezdu nabídne další zážitek. „U této druhé etapy nyní zpracováváme projektovou dotaci, abychom mohli příští rok žádat o dotaci a v roce 2024 začít s její stavbou,“ upřesnil Dvořák s tím, že u poslední části z Chotovic do Pihelu město aktivně jedná s vlastníky dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání.

Směr Radvanec

Vedle toho se příští rok začne stavět také cyklostezka za bezmála 35,6 milionu korun, která spojí Nový Bor a Radvanec. Ta bude navazovat na frekventovanou cyklostezku ze sklářského města do Sloupu v Čechách a Radvance. Na realizaci nyní získala obec Radvanec jako hlavní nositel projektu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 28,4 milionu korun. Cyklostezka povede od křižovatky v Radvanci kolem novoborského Lesního hřbitova na sídliště Rumburských hrdinů s napojením na bývalý cyklistický areál. Vytvoří tak ucelený okruh pro cyklisty.

„Na žádost obce Radvanec jsme souhlasili s tím, že dojde k výstavbě cyklostezky mezi Novým Borem a Radvancem v našem katastru. Pomůže nám to zlepšit neutěšenou dopravní situaci u Lesního hřbitova a bývalé sklárny Zahn,“ informoval novoborský starosta. Nový úsek by měl primárně zajistit bezpečnost chodců a cyklistů v této lokalitě a zároveň rozšířit parkovací místa v ulici Rumburských hrdinů. U sklárny Zahn vznikne přechod pro chodce, který tu chybí. Vybudují se rovněž dvě autobusové zastávky, aby autobusy nezastavovaly přímo na komunikaci, jako je tomu v současnosti. „Současně s tím Liberecký kraj přislíbil, že provede celoplošnou opravu silnice do Radvance, podél které nové cyklostezka povede,“ dodal Jaromír Dvořák.