Přístup do jednotlivých oblastí by měl být omezen od 20. 7. do 15. 10. V terénu bude toto území označeno informační tabulkou a textem, který bude uveden i v polském a německém jazyce.

Hlavním důvodem vydání tohoto opatření je především snaha omezit vstup těm sběračům, kteří plody brusnice borůvky sbírají hromadně ve skupinách, ve velkém množství a spěchu. Tím značně ničí nejen samotné rostliny, ale i celé lokality v přírodovědně hodnotném území, kterým 1. a 2. zóna KRNAP je.

„Dochází k nadměrnému sešlapávání a ničení porostů brusnice borůvek i zvláště chráněných rostlin, které se v území s omezeným vstupem vyskytují," odůvodnil tento návrh tiskový mluvčí KRNAPu Radek Drahný.

Dalším důvodem pro omezení vstupu je podle správy parku i potřeba zabezpečení klidu pro zvěř, která se v těchto lokalitách vyskytuje. Omezení vstupu do některých částí KRNAP je vyhlašováno od roku 2004 a podle poznatků jsou výsledky omezení nadměrné návštěvnosti v terénu znatelné.

Celkem se jedná o 6 oblastí, které zahrnují celé území 1. a 2. zóny KRNAP (kromě Boberské stráně), a vymezené oblasti zasahující do 3. zóny parku. Omezení vstupu se nevztahuje na osoby, které trhají borůvky pro vlastní potřebu v obci, ve které jsou hlášeny k trvalému pobytu.