Za výluky se platí. Město se s ŘSD dohodlo, že akce budou probíhat současně a že se o náklady na výluku podělí. Podíl města bude maximálně 50 procent. Zatím se náklady odhadují na 5,8 milionu, město by tedy mělo hradit 2,7 milionu. Rekonstrukce mostu by měla město vyjít na necelých 6 milionů korun.