Na konci roku 2018 jste byl zvolen novým předsedou představenstva, co to pro vás znamená?
Více práce a zodpovědnosti za chod komory. V představenstvu komory jsem pracoval devět let a měl jsem na starost oblast cestovního ruchu jak na okresní, krajské, tak i celostátní úrovni komory. V tom budu i nadále pokračovat.

S novým šéfem přibudou i novoty v Okresní hospodářské komoře?
Jablonecká hospodářská komora je jednou z nejaktivnějších v rámci celé ČR. Rádi bychom rozšířili nabídku pravidelných setkání podnikatelů i veřejnosti nad odbornými tématy – např. stavební aktivity, sklářství, cestovní ruch, formou panelové diskuse s úvodní přednáškou. Chceme obnovit smysluplnou funkci krajské hospodářské komory, kancelář komory připravuje i další projekty – vzdělávací, workshopy, setkání i na mezinárodní úrovni.

Novým předsedou představenstva Okresní hospodářské komory (OHK) v Jablonci nad Nisou se stal spolumajitel firmy Sundisk  Martin Bauer.Zdroj: Deník / Lenka Brabencová

Nechceme tolik naříkat nad legislativou a tím, že u nás není povinné členství v komoře, ale dělat maximum ve stávajících podmínkách, mít co nabídnout členům i dalším zájemcům o témata, která připravujeme.

Jaké služby v současné době komora poskytuje?
Některé vybrané činnosti - poskytuje kompletní služby Czech point, služby pro exportní firmy, obecné podnikatelské poradenství, poradenství pro začínající podnikatele, kteří zakládají firmu. Další služby jsou přeshraniční projekty zaměřené například na cestovní ruch, vzdělávání, setkání firem…

Připomínkujeme některou legislativu, přes HK ČR, naši členové pracují v odborných komisích, pořádáme setkání veřejnosti s kandidujícími politiky před všemi volbami, spolupracujeme s městskými i krajským úřadem…

V České mincovně v Jablonci vážili největší frézovanou a gravírovanou minci na světě.
Největší frézovaná a gravírovaná mince světa putuje z Jablonce na Pražský hrad

Běží nyní některý ze zahraničních projektů?
Ano, je to například českopolský projekt, který se týká výměny obchodních příležitostí mezi českými, polskými i německými podnikateli. Součástí projektu jsou semináře, burzy nabídek nebo školení. Ve zkratce je to takový bazar pracovních příležitostí.

Kdybych si tedy chtěla založit firmu, vy my se vším zdarma poradíte?
Já asi vždy přímo ne, ale naši zaměstnanci, v čele s ředitelem kanceláře OHK Oskarem Mužíčkem ano.

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí na Jablonecku? Má šanci se zde uplatnit nováček v podnikání?
Problém není tady na Jablonecku, ale v Praze – ve vládě a parlamentu. Malí a střední podnikatelé se stávají téměř lovnou zvěří, kvůli legislativě. Podmínky pro začínající i ostatní podnikatele se neustále zhoršují. Přibývá represivních zákonů, kontrolních opatření a další byrokracie. Zdá se, že v posledních pěti až šesti letech je programem vlády drobné podnikatele maximálně zdecimovat. Firmy a podnikatelé ale dosahují stále dobrých výsledků, ne proto, že by vláda či parlament pro to vytvářeli podmínky, ale navzdory zmíněné legislativě.

Novým předsedou představenstva Okresní hospodářské komory (OHK) v Jablonci nad Nisou se stal spolumajitel firmy Sundisk  Martin Bauer.Zdroj: Deník / Lenka Brabencová

Jak si stojí bižuterní a sklářský průmysl?
Nejsem na tuto oblast odborník, i když ji sleduji a moje žena pochází z rodiny se sklářskou tradicí. Hospodářská komora má ale svůj podíl na tom, že po rozpadu velkých bižuterních firem na konci devadesátých let pomohla v rozjezdu menším a středním podnikatelům v téhle branži. Pokud má někdo odvahu a nápady pro podnikání v tomto odvětví a nezničí ho výše zmíněná byrokracie, tak nevidím důvod proč by se do toho neměl pouštět.

Do Harrachova přijíždí každý rok Krakonoš.
Do Harrachova přiveze jaro Krakonoš v sobotu 16. března

Někteří živnostníci, i vaši členové, kteří pracují ve sklářském průmyslu, si občas stěžují, že nemají nástupce?
Odborníky tu vychovává například Železnobrodská sklářská škola. Studenti se to mají kde naučit, ale potom je důležité sepětí absolventů s praxí a chuť začínat či pokračovat v dnešních v podstatě nepřátelských podmínkách pro podnikání živnostníků a malých firem.

Martin Bauer, věk: 59
ženatý, děti: manželka ing. Milena, dramaturg Klubu Na Rampě, má dva syny (Mgr. Martin –společník ve firmě Sundisk, Ing. Ondřej – profesionální filmař (OBA Creators) , trenér snowboardu
Zájmy: aktivní sportovec, hudebník, cestovatel