Výstavu s názvem Prizma, na které se představuje Jan Pikous starší se svými třemi syny Janem, Šimonem a Jiřím, otevřela včera v 17.00 hodin slavnostní vernisáž.

Slovo z katalogu

K výstavě Prizma vychází stejnojmenný katalog, který ve zkratce představuje tvorbu všech Pikousů.

Slovem ho doprovodil Marek Řeháček, který poznamenává: „Téměř vše, co Pikousové vytvořili, má nějakou vazbu na krajiny a jejich zákoutí: od jednoznačných fotografií lesů, skal a nádraží od mladšího syna Jana, přes Šimonovy happeningové snímky lyžařů na trávě a subjektivní, uměle stvořené světy na fotografiích staršího Jana až třeba k návrhu výzdoby klenutého stropu hostince od Jiřího. Ale přesto je nikdo nepovažuje za čisté tvůrce – krajináře. Krajina jakoby byla jen věčnou inspirací, zrození z ní se v ní celý život pohybují bez větší okázalosti. Z každého jejich díla – z fotografií, obrazů, textů i obyčejných posunků a životních postojů je cítit jejich původ: ten jihočeský rod od rybníka v Hrejkovicích, to romantické mazlení, ta věčná chuť na pivo… když se pak řízením osudu pikousovský rod ocitl v Sudetech, zkřížilo se v něm to jihočeské furiantství a fanfarónství se smutnými náladami a ušlechtilou houževnatostí horalů a vzešla z toho díla nebývalé zadumanosti a krásy…“ Výstava Prizma je jedinečnou možností zhlédnout mnohem víc než jen obrazy a fotografie.

V takto souborném pohledu nabízí otevřený výhled do krajiny duše Pikousů. Myslím, že oni sami mohou být překvapeni odhalenými souvislostmi.