Buddhismus v sobě skrývá učení, které není založeno na víře, ale především na prožitku. Lidé se díky naukám postupně učí pracovat s vlastní myslí v nejrůznějších životních situacích. O způsobu, jakým se tibetský buddhismus Diamantové cesty dívá na život, pohovoří v Liberci český cestující učitel Radomír Růžička.

Na přednášce se zájemci dozví informace o buddhistickém vnímání světa, o praktických metodách měnících naše prožívání životních situací a o způsobu, jak tyto metody používat. Buddhisté díky nim získávají odstup od rušivých emocí, jako je hněv, žárlivost či pýcha, a naopak rozvíjejí soucit, radost a moudrost. Všechny tyto vlastnosti umožňují lidem prožívat svět svěže a smysluplně.

„Mně osobně přináší praktikování buddhismu Diamantové cesty určitou vyrovnanost, radost a rozvoj.“ říká Radomír Růžička, který je žákem lamy Oleho Nydahla od roku 1996 a také jedním z mála cestujících učitelů, kteří jím byli pověřeni, aby buddhismus Diamantové cesty učili v České republice.
Cestující učitel Radomír Růžička se narodil 15. 8. 1959. V roce 1984 dokončil lékařskou fakultu a v současné době působí jako praktický lékař.

buddhismem Diamantové cesty se poprvé setkal na přednášce dánského cestujícího učitele lamy Oleho Nydahla. Od roku 2000 je také cestujícím učitelem.
Od roku 1994 jezdí lama Ole Nydahl do Česka pravidelně nejméně dvakrát ročně. Naposledy přednášel na téma Diamantové cesty na silvestrovském meditačním kurzu v Praze.

V současnosti v České republice existuje okolo 50 meditačních center a skupin, kde se scházejí lidé, pro něž se tento duchovní směr stal celoživotní inspirací. Po celém světě pak existuje více než 450 center, které spadají pod tradici tibetského buddhismu Diamantové cesty školy Karma Kagjü.

Lama Ole Nydahl říká: „Když se cítíme dobře, myslíme si, že svět je krásný a náš život má smysl. Když jsme však nespokojení nebo se cítíme špatně, zdá se nám všechno ošklivé a šedé. Nemění se ale svět, nýbrž nastavení naší mysli. Vědomí, že doopravdy existují metody, díky kterým můžeme sami rozhodovat o tom, co se děje, před námi otevírá nový prostor.“ Na snímku Radomír Řeháček. Foto: Archiv Centrum buddhismu Liberec