Období pro zasílání návrhů dobrovolníků, kteří významně pomáhali lidem ve svém okolí, potrvá od 5. prosince do 31. ledna. Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem, které akci pravidelně připravuje, spouští tuto nominační kampaň při příležitosti celosvětově uznávaného Mezinárodního dne dobrovolnictví, kterým je 2. prosinec.

Rok 2011 je vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, o to slavnostnější celá akce bude.

Prestižní cena Křesadlo je udělována pravidelně jedenkrát ročně šesti lidem - dobrovolníkům, kteří se významným způsobem účastní dobrovolnických aktivit v Ústeckém kraji, ať už jde o pomoc osamělým osobám, nejstarší generaci nebo třeba dětem ze sociálně slabých rodin. Křesadlo je v tomto případě symbolem vykřesané jiskřičky lidství. Smyslem udělování ocenění je nejen ocenit dobrovolníky, ale rovněž šířit myšlenku dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti.

Novinkou letošního ročníku bude udělení sedmé ceny Křesadlo pro dobrovolníka v sousedním Libereckém kraji. Dobrovolnické centrum je občanským sdružením, které se dlouhodobě věnuje vytváření a koordinaci dobrovolnických projektů a aktivit, jejichž cílem je zapojení a zkvalitnění života sociálně znevýhodněných skupin obyvatel.

Jak potvrdila ředitelka Dobrovolnického centra Lenka Černá slavnostní ceremoniál spojený s předáváním cen proběhne 17. března 2011 v ústeckém Činoherním studiu. Generálním partnerem je i tentokráte společnost Knauf Insulation, která dlouhodobě podporuje občanský sektor na Ústecku a Teplicku. Záštitu nad Křesadlem 2010 převzali hejtmanka Jana Vaňhová a ústecký primátor Vít Mandík. Podrobné informace a nominační formuláře je možná získat na webových stránkách Dobrovolnického centra: www.dcul.cz.