Materiálová i mediální rozdílnost tvorby obou absolventů se na jejich první společné výstavě potkává ve výběru děl, která pracují s přírodním tvaroslovím a z odlišných perspektiv zpracovávají motiv zániku. Každý z autorů přemýšlí nad tématem v rozdílných metaforách a materiálovém zpracování.

Martin Grosman ve vystavených objektech a instalacích reflektuje aktuální enviromentální otázky, jako jsou genetická manipulace organismů, znečištění oceánů, či etické úskalí průmyslové živočišné výroby. Přináší tak popis důležitých aktérů možného zániku nám známého světa. Mimo sugestivní a expresivní instalace, které slouží jako výtvarné vizualizace toxických transformací přírody, byly do výstavy včleněny také série autorských šperků.

Aktuální tvorba Marty Havlíčkové představuje fascinaci přírodními energiemi, které prostřednictvím destrukce přetvářejí monumentální tvrdé materie do estetických tvarosloví zániku. Navrací se ke kořenům lidstva skrze zničení stromu zasaženého bleskem, který již od dávných dob byl chápán jako místo posvátné a respektované. Inspirací se tak stává řada pověr a představ o magických schopnostech tohoto přírodního fenoménu, jež ožívají v kolekci šperků Nebe - Země tvořené amulety proti zlým duchům a smrti.