Vedle inscenované, portrétní a krajinářské fotografie se věnuje také fotografování architektury. Václav Jirásek je spoluzakladatelem fotografické skupiny Bratrstvo, kterou společně s Martinem Findeisem, Petrem Krejzekem, Romanem Muselíkem a Zdeňkem Sokolem v roce 1989 založili v Brně.

Bratrstvo fungovalo do roku 1993, během čtyř let existence sdružení jeho členové společně vytvářeli klasicky pojaté, většinou černobílé fotografie, pro něž bylo příznačné dokonalé zvládnutí techniky a inspirace historií výtvarného umění, zejména světem prerafaelistů, kteří skupinu inspirovali i svým archaickým a zduchovnělým přístupem.

Václav Jirásek k fotografování přistupuje z pozice malíře. Odkazy k malířství se u něj objevují v podobě určitého (přehnaného) zklasičtění, často dovedeného až k mírné bizarnosti. V současnosti patří Václav Jirásek mezi nejvýraznější české fotografy. Za poslední roky vytvořil několik fotografických cyklů. Mezi jinými můžeme jmenovat jeho projekt s názvem Industria, jehož součástí je i stejnojmenná kniha, dokumentující pozůstatky industriální éry. Soubor byl vystaven v roce 2006 v Galerii Rudolfinum. Vybrané fotografie z Jiráskovy tvorby byly i součástí nedávné velké expozice v Praze v názvem Decadence Now! (na snímku nahoře).

V loňském prosinci také skončila výstava v pražském Ateliéru Josefa Sudka. Vystaven zde byl Jiráskův soubor s kódovaným označením UPSYCH 316a (na snímku vlevo). V tomto cyklu se Jirásek věnoval tématu krajních poloh psychiatrické péče. Cyklus fotografií je výsledkem pětiletého „pozorování“ činnosti Jedinečného Svatopěstitelského Družstva (JSD) na malém severočeském zámku Kuřívody, který je také nazýván Universální PSYchiatrický Chrám 316a.

Václav Jirásek představí v Liberci své fotografické portfolio a návštěvníci budou mít jedinečnou možnost zapojit se do diskuse. Přednáška bude součástí akce Ozvěny festivalu Fotojatka, kde budou v Experimentálním studiu 3. února od 18.00 hodin představeny i portfolia dalších významných fotografů.