„Tato pouť se konávala druhou neděli v záři po pouti na Sychrově. Po dlouhé době chceme, aby se tradice znovu obnovila, neboť řada občanů by obnovení pouti uvítala,“ uvedl za pořadatele ze Světlé Milan Pavlů.

Sobotní program odstartuje na hřišti za školou turnaj v nohejbalu, který připravil Sokol Hoření Paseky. V 17.00 hodin zve sdružení rodáků na koncert v kostele sv. Mikuláše. Účinkovat bude oblíbený dětský pěvecký soubor Severáček z Liberce.

„V neděli 12. září se mohou lidé od rána potěšit pouťovými atrakcemi. Pro návštěvníky bude hrát k poslechu také cimbálová muzika. Na sále U Richtrů bude výstavka včelařů,“ upozornil Milan Pavlů. „Všichni, kteří přijdou, dostanou Pamětní list k znovuobnovení Světelské pouti,“ dodal pořadatel.